Werken en leren Home Werken en leren Vacatures Lid Cliëntenraad

Lid Cliëntenraad

Radiotherapiegroep geeft radiotherapeutische zorg aan patiënten met kanker. Tevens verricht Radiotherapiegroep onderzoek naar het therapeutisch effect van radiotherapie en bevordert zij onderwijs en innovaties op het vakgebied. Bij Radiotherapiegroep werken ruim 240 professionals op drie verschillende locaties: Arnhem, Deventer en Ede en vanaf 2020 een vierde locatie in Apeldoorn. Radiotherapiegroep beschikt over een cliëntenraad, zoals bedoeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ 2018). Voor de cliëntenraad zijn wij op zoek naar een enthousiaste, betrokken en veelzijdige lid van de cliëntenraad.

Werkzaamheden

De Cliëntenraad behartigt de algemene belangen van de cliënten van Radiotherapiegroep en bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen leden.
Leden kunnen cliënten zijn en vertegenwoordigers van cliënten, alsmede personen die vanwege hun specifieke deskundigheid een bijdrage kunnen leveren aan de belangen-behartiging van de cliënten van Radiotherapiegroep.
Leden vormen een afspiegeling uit het adherentiegebied van Radiotherapiegroep.

Als lid van de cliëntenraad verricht u onder andere de volgende werkzaamheden:

 • Het bijwonen van vergaderingen;
 • Het lezen van stukken;
 • Voorbereiden van adviezen aan de Raad van Bestuur;
 • Deelname aan scholing, commissies, werk- en projectgroepen.

Functie-eisen

 • U beschikt over de nodige intrinsieke motivatie;
 • U hebt kennis van en ervaring met (de cliëntenmedezeggenschap bij) de zorg aan de doelgroepen van Radiotherapiegroep;
 • U beschikt over inlevingsvermogen en inzicht in cliëntenperspectief;
 • U hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden;
 • U bent in staat om onafhankelijk onderscheid te maken tussen cliëntenbelang en belangen van de instelling;
 • U bent in staat om inhoudelijke en beleidsnotities te lezen en zich hierover een mening te vormen vanuit cliëntenperspectief;
 • U bent overdag beschikbaar.

Voorwaarden

De leden worden benoemd door de Cliëntenraad. Het betreft een vrijwillige functie; u ontvangt derhalve geen salaris. Wel worden uw reis- en onkosten vergoed en is er de mogelijkheid deel te nemen aan personeelsactiviteiten. In december ontvangt u een kerstpakket.
Van iedere medewerker wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.
Bij voorkeur bent u woonachtig in Apeldoorn of omgeving.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH