Inwendige bestraling bij blaaskanker

Het is niet altijd nodig om bij de diagnose blaaskanker de gehele urineblaas te laten verwijderen. In 2009 ontwikkelden Geert Smits, uroloog van Rijnstate en Elzbieta van der Steen-Banasik, radiotherapeut-oncoloog van Radiotherapiegroep een blaasbesparende behandeltechniek. Deze inwendige bestraling, ook wel brachytherapie genoemd, is veel minder ingrijpend voor de patiënt. Vanuit het hele land komen patiënten naar Arnhem voor deze unieke behandeling bij blaaskanker. Inmiddels hebben we jarenlange ervaring met deze behandelmethode en is het team vanuit Rijnstate en Radiotherapiegroep goed op elkaar ingespeeld. De behandeling vindt deels in het aanliggende ziekenhuis en deels op onze locatie plaats.

Sneller herstel na bestraling

In de meeste gevallen start de patiënt eerst met vier weken uitwendige bestraling. Daarna volgt de inwendige bestralingsbehandeling, ook wel brachytherapie genoemd. Hierbij is geen grote operatie nodig is waarbij de buikwand wordt geopend. U kunt dit beschouwen als een kijkoperatie. Het grote voordeel voor de patiënt is minder kans op complicaties en een sneller herstel. Ook is de ziekenhuisopname veel korter: gemiddeld vijf dagen, tegenover gemiddeld veertien dagen voor een ‘open’ operatie.

Bestraling bij blaaskanker
Foto: John Voermans

Da Vinci operatierobot

Onze specialisten plaatsen de katheters die nodig zijn voor de inwendige bestraling via een laparoscopische techniek. Daarvoor worden in de buikwand slechts een aantal kleine sneetjes gemaakt. Via een bestuurbare operatierobot (Da Vinci operatierobot) worden holle katheters heel precies in de blaaswand geplaatst. Deze buisjes worden gedurende drie à vier dagen, een paar keer per dag met een radioactieve bron geladen. Door middel van deze zeer lokale bestraling kan de tumor heel gericht behandeld worden en worden de gezonde cellen vrijwel niet beschadigd. Na de laatste bestraling worden de katheters verwijderd en kan de patiënt naar huis.

Blaaskanker bij mannen en vrouwen

Blaaskanker komt voornamelijk voor bij mannen en vrouwen ouder dan 50 jaar. Er zijn bijna vier keer zoveel mannen als vrouwen met blaaskanker. Er zijn twee soorten tumoren: de oppervlakkig groeiende blaastumor en de blaastumor die is doorgegroeid in de blaasspier of in ander omringend weefsel zoals de prostaat of de baarmoeder (spierinvasieve tumor). Bij deze laatste vorm zijn er vier behandelingen mogelijk:

  • verwijderen van de urineblaas (operatie in het ziekenhuis)
  • de urineblaas van buitenaf bestralen (uitwendige radiotherapie)
  • inwendige bestraling van de blaastumor (brachytherapie)
  • een combinatie van chemotherapie en radiotherapie.

Brachytherapie is alleen in te zetten bij patiënten bij wie de tumor slechts op één plaats groeit, niet te groot is, zich niet bij de blaasuitgang bevindt. Bij uitgezaaide blaaskanker is inwendige bestraling niet mogelijk.

Second opinion aanvragen

Wilt u weten of u voor deze unieke behandeling bij blaaskanker in aanmerking komt, vraag dan uw specialist in het ziekenhuis of huisarts. Ook kunnen zij u helpen om bij Radiotherapiegroep een second opinion aan te vragen. Meer informatie over een second opinion leest u hier.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH