Meedoen met studie Home Meedoen met studie 2

Bijdragen Radiotherapiegroep aan Usermeeting RaySearch

Onze collega’s Antoinette Arents en Roel Kierkels waren vorige week aanwezig bij de RaySearch Laboratories European UserMeeting in Stockholm. Hier hebben zij beiden een presentatie gegeven.

Antointte Arents, MBB’er/innovatielaborant gaf een lezing met als titel: ‘Implementation of deep learning optimization in clinical practice – A single institutional experience’.
Onze ervaring leert dat machine learning-planning een consistentere plankwaliteit kan bieden en minder tijdrovend zal zijn. Zo houden MBB’ers in de toekomst meer tijd over voor patiëntenzorg en de ontwikkeling van nieuwe technieken.

Roel Kierkels, klinische fysicus hield een presentatie over de samenwerking met RaySearch op het gebied van adaptieve bestralingsplanning voor de Elekta Unity MR-linac . De titel van zijn presentatie luidde ‘Adaptive treatment planning for MR-guided radiotherapy for prostate cancer patients’.

Twee jaar MR-linac bij Radiotherapiegroep

We hebben onze MR-linac Unity twee jaar in gebruik! Inmiddels hebben we ruim 300 patiënten kunnen behandelen met deze innovatieve bestralingstechniek. De grootste patiëntengroep betreft prostaatkankerpatiënten. Daarnaast behandelen we patiënten met tumoren in het rectum, bekkenklieren en bijnieren op de MR-linac. We blijven onze behandelmogelijkheden verder uitbreiden. Zo starten we binnenkort met de behandeling van patiënten met tumoren in de lever.

Voordelen

Een MR-linac is een combinatie van een bestralingsapparaat en een diagnostische MRI-scanner. Hierdoor wordt MRI-gestuurde bestraling mogelijk. Vlak voor en tijdens iedere bestraling worden MRI beelden gemaakt en het bestralingsplan aangepast naar de dagelijkse situatie. Hierdoor kan de bestraling nog nauwkeuriger op de tumor gericht worden. Dit leidt tot mogelijk een hogere dosis bestraling op de tumor en een lagere dosis op omliggend gezond weefsel. Door gezond weefsel te kunnen sparen, ervaart de patiënt minder bijwerkingen, bijvoorbeeld minder klachten van diarree, incontinentie of impotentie.

 

Onderzoek toont aan: Brachytherapie bij blaaskanker geeft goede kwaliteit van leven

Jaarlijks krijgen ruim 6.000 Nederlanders de diagnose blaaskanker. Een manier om een tumor in de blaas heel gericht te behandelen is brachytherapie (inwendige bestraling). Radiotherapiegroep en Rijnstate bieden deze behandeling samen aan en hebben nu ook onderzoek gedaan naar de effecten op kwaliteit van leven. En die zijn positief: patiënten die brachytherapie hebben gehad, ervaren een goede kwaliteit van leven na de behandeling, vergelijkbaar met Nederlanders van dezelfde leeftijd. Het onderzoek is recent gepubliceerd in het vakblad Journal of Contemporary Brachytherapy.

Bij blaaskanker zijn verschillende behandelmethoden mogelijk. Welke behandeling de patiënt krijgt heeft te maken met de conditie, de grootte van de tumor en welke klachten er zijn. Vaak wordt gekozen voor een operatie om de blaas te verwijderen. Dan wordt een urinestoma of kunstmatige blaas aangelegd. Een deel van de patiënten komt in aanmerking voor inwendige radiotherapie, oftewel brachytherapie. Met deze techniek wordt de straling in een klein gebied geconcentreerd om de tumor heel gericht te bestralen. Het grote voordeel van deze behandeling is dat de blaas intact blijft en het gezonde omliggende weefsel wordt gespaard.

Minder complicaties en sneller herstel
In 2009 ontwikkelden Geert Smits, uroloog Rijnstate, en Elzbieta van der Steen-Banasik, radiotherapeut-oncoloog Radiotherapiegroep, een nieuwe behandeltechniek voor brachytherapie bij blaaskanker. Tijdens een kijkoperatie gebruiken behandelaars een Da Vinci-operatierobot om de katheters voor de inwendige bestraling te plaatsen. Het voordeel hiervan is dat de kans op complicaties kleiner is en het herstel een stuk sneller verloopt. De ziekenhuisopname is bovendien veel korter: gemiddeld vijf dagen, tegenover gemiddeld twaalf tot veertien dagen voor een ‘open’ operatie om de katheters te plaatsen.

Onderzoek brachytherapie bij blaaskanker
Kwaliteit van leven is steeds belangrijker bij de keuze van een behandeling. Reden voor Radiotherapiegroep en Rijnstate om een onderzoek te starten. In de periode van januari 2016 tot juni 2021 namen 60 patiënten deel aan het onderzoek. Zij hadden allemaal blaaskanker en waren behandeld met brachytherapie. Danique Scheltes, Medisch Beeldvormingsen Bestralingsdeskundige (MBB’er) bij Radiotherapiegroep, coördineerde het onderzoek en analyseerde de resultaten samen met Geert Smits en Elzbieta van der Steen-Banasik.

Kwaliteit van leven
Uit het onderzoek bleek dat mensen met blaaskanker die met brachytherapie behandeld zijn, een vergelijkbare kwaliteit van leven hebben ten opzichte van de algemene Nederlandse populatie. De gemiddelde score voor globale gezondheid was 80.6 op een schaal van 0-100. Dit houdt in dat de groep mensen die behandeld zijn met brachytherapie, gemiddeld gezien, een goede kwaliteit van leven hebben. Ook geven ze aan geen problemen te hebben met hun zelfbeeld. Daarnaast scoort deze patiëntengroep hoog op fysiek en sociaal functioneren. Deze uitkomst is vergelijkbaar met de algemene Nederlandse populatie. Deze positieve uitkomsten bieden veel hoop voor patiënten met blaaskanker.

Doel behaald
Danique Scheltes is dan ook heel tevreden met de uitkomsten van het onderzoek: “Ik ben heel blij dat ik met dit onderzoek een bijdrage kan leveren aan de kennis over deze behandeling.” Geert Smits vult aan: “Elzbieta van der Steen-Banasik en ik hebben destijds deze behandeling ontwikkeld, juist met de reden om patiënten een betere kwaliteit van leven te bieden. Fantastisch dat nu uit dit onderzoek blijkt dat we ons doel hebben behaald.”

Meer informatie
Het artikel over het onderzoek is beschikbaar via deze link. Hier leest u meer informatie over brachytherapie. Niet iedereen komt in aanmerking voor brachytherapie. Wilt u meer weten? Ga dan in gesprek met uw behandelaar. Ook kunnen zij u helpen om bij Radiotherapiegroep een second opinion aan te vragen. Meer informatie over een second opinion leest u hier.

Brachy; blaaskanker

V.l.n.r. Elzbieta van der Steen-Banasik, Geert Smits en Danique Scheltes.

CRADLE

Studie CRADLE
Titel studie Onderzoek naar een verkorte radiotherapie gecombineerd met dagelijkse tabletten chemotherapie bij patiënten met slokdarmkanker.
Aandachtsgebied Gastro Enterologie
Doel In dit onderzoek wordt bekeken hoe veilig een nieuwe combinatie van radiotherapie en chemotherapie is voor de behandeling van slokdarmkanker en hoe goed het werkt.
Januari 2022
Locatie Deventer/Apeldoorn
Patiëntinformatie CRADLE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH