Meedoen met studie Home Meedoen met studie Nieuws
hoogste punt Apeldoorn

Hoogste punt bouw nieuwe locatie Apeldoorn

Op 12 november vierden we met alle betrokkenen bij het bouwproject het bereiken van het hoogste punt van de bouw.

Tijdens de bijeenkomst werden de aanwezigen toegesproken door de Raden van Bestuur van Gelre ziekenhuizen en Radiotherapiegroep. Hierbij werden de mensen van de bouwbedrijven Hegeman Bouw & Infra en Van Dorp Installaties uitdrukkelijk in het zonnetje gezet. Alle geïnteresseerden werden vervolgens rondgeleid over het bouwterrein.

Opening
In juni 2020 is het gebouw gereed en kunnen patiënten terecht voor hun bestralingsbehandeling.

Lees hier alle informatie over het bouwproject.

Samen Beslissen

2019/05 – Op 24 mei kwamen ruim 180 specialisten in de Deventer Schouwburg bij elkaar om te hebben over Shared Decision Making bij borstkanker. Samen met de patiënt beslissen welke behandeling het wordt. Vanuit diverse invalshoeken werd bekeken hoe we het nu doen, wat beter kan en wat we daarvoor nodig hebben?

Dat er in den lande veel aandacht is voor Samen Beslissen blijkt wel uit het aantal aanmeldingen. Het gevarieerde programma dat deels interactief was aan de hand van stellingen is aanleiding tot waardevolle discussies tussen de verschillende specialismen. Het verhaal van de ervaringsdeskundigen vanuit de Borstkanker Vereniging Nederland zorgde er voor dat ook de patiëntkant niet onderbelicht bleef.

Het onderwerp Samen Beslissen leeft, dat is duidelijk, maar dat er nog veel werk aan de winkel is ook. We hopen dat de uitkomsten van deze dag hieraan bij kunnen dragen.

Dit symposium stond tevens in het teken van het afscheid van Marika Stenfert Kroese, na 30 jaar werkzaam te zijn geweest als radiotherapeut-oncoloog bij Radiotherapiegroep (en voorganger RISO) gaat ze genieten van haar pensioen. Samen beslissen met de patiënt daar maakte ze zich dagelijks hard voor. Deze dag is dan ook een passende afsluiting van haar werkzame leven.

Via deze link kunt u de presentaties downloaden

 

 

 

 

 

 

 

Bijzondere bestralingstechniek bij blaaskanker

2019/04 – Elzbieta van der Steen-Banasik, radiotherapeut-oncoloog, hield maandag 29 april jl. op het jaarlijkse oncologiecongres ‘ESTRO’ in Milaan een voordracht over de unieke behandeltechniek bij blaaskanker van Radiotherapiegroep en ziekenhuis Rijnstate.

Deze bijzondere behandeling heeft Elzbieta van der Steen-Banasik ontwikkeld met Geert Smits, uroloog in Rijnstate. Hierin hebben zij samengewerkt met Elekta, leverancier van bestralingsapparatuur. Het gaat om een techniek waarbij inwendige bestraling van blaaskanker wordt toegepast, zonder dat hierbij een grote operatie nodig is waarbij de buikwand wordt geopend. Het grote voordeel voor de patiënt is dat de behandeling veel minder ingrijpend is, met minder kans op complicaties en een sneller herstel. Ook is de ziekenhuisopname veel korter: gemiddeld vijf dagen, tegenover gemiddeld veertien dagen voor een ‘open’ operatie.

Inwendige bestraling
Geert Smits en Elzbieta van der Steen-Banasik hebben een manier gevonden om de katheters die nodig zijn voor de inwendige bestraling via een laparoscopische techniek te plaatsen. Daarvoor wordt in de buikwand slechts een aantal kleine sneetjes gemaakt. Via een bestuurbare operatierobot (Da Vinci operatierobot) worden holle katheters heel precies in de blaaswand geplaatst. Deze buisjes worden gedurende drie à vier dagen, een paar keer per dag met een radioactieve bron geladen. Door middel van deze zeer lokale bestraling kan de tumor heel gericht behandeld worden en worden de gezonde cellen vrijwel niet beschadigd. Na de laatste bestraling worden de katheters verwijderd en kan de patiënt naar huis.

 

 

 

Innovatieve behandeling met MR-linac

2019/04 – Radiotherapiegroep heeft het besluit genomen om de innovatieve MR-linac ‘Elekta Unity’ van de Zweedse firma Elekta aan te schaffen. De MR-linac biedt een zeer gerichte bestralingstechniek, dit heeft veel voordelen voor de kwaliteit van leven van patiënten met kanker.

De MR-linac is een innovatie in de radiotherapie, die door het UMC-Utrecht samen met Elekta en Philips is ontwikkeld. De MR-linac is namelijk een combinatie van een radiotherapie-versneller en een diagnostische MRI-scanner. Hierdoor kunnen gedurende de bestraling MRI-beelden gemaakt worden, zodat de tumor ook tijdens het bestralen zichtbaar is. Dit maakt het mogelijk om net voor de bestraling heel precies de positie en vorm van de tumor te kunnen bepalen.

Deze bestralingsmethode heeft vele voordelen voor de kwaliteit van leven voor patiënten met kanker. De behandeling zorgt voor minder bijwerkingen omdat omliggende weefsels minder beschadigd worden. Ook kan met de MR-linac een tumor heel gericht met een hoge dosis bestraald worden. Het bestralen met een hogere dosis brengt bovendien met zich mee dat patiënten minder vaak behandeld hoeven te worden. Daarnaast biedt de MR-linac nieuwe mogelijkheden voor patiënten met tumoren die nu niet bestraald kunnen worden vanwege de lastige positie van de tumor.

Tijdens het jaarlijkse oncologiecongres ESTRO hebben Radiotherapiegroep en Elekta, het koopcontract getekend voor de MR-linac ‘Elekta Unity’. Elekta is een gerenommeerde firma op gebied van bestralingstechnieken. Thijs van Bommel, managing director Nederland van Elekta: “Het getuigt van lef en ambitie dat Radiotherapiegroep als eerste niet-academische radiotherapeutisch instituut in Nederland kiest voor een MR-linac.”

Karin Mondriaan, Raad van Bestuur Radiotherapiegroep: “We zijn verheugd dat we deze nieuwste bestralingstechniek straks aan onze patiënten kunnen bieden. Dit doen we in nauwe samenwerking met de omliggende academische centra en ziekenhuizen. De verwachting is dat eind 2020 de eerste patiënten met de MR-linac behandeld kunnen worden.”

Foto: ESTRO 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH