Meedoen met studie Home Meedoen met studie Studie

CRITICS-II

Studie CRITICS-II
Titel studie Een fase 2 studie naar het resultaat van aanvullende behandeling met chemotherapie en/of chemoradiotherapie vόόr de operatieve behandeling van maagkanker.
Aandachtsgebied Gastro-enterologie
Doel Het doel van het onderzoek is de werkzaamheid en verdraagzaamheid onderzoeken van uitgebreide aanvullende behandelingen (chemotherapie, of chemotherapie gevolgd door bestraling met gelijktijdig chemotherapie, of bestraling met gelijktijdig chemotherapie) die geheel vóór de maagoperatie worden ondergaan.
Startdatum Januari 2019
Locatie Deventer in samenwerking met het Deventer Ziekenhuis
Patiëntinformatie Aanmelding en het opvragen van informatie verloopt via het Deventer Ziekenhuis.

SPARC

Studie SPARC
Titel studie Seksuele revalidatie na radiotherapie voor gynaecologische kanker: vergelijking van een verpleegkundig begeleidingsprogramma versus standaard zorg in een gerandomiseerde multicenter studie.
Aandachtsgebied Gynaecologie
Doel In dit onderzoek wordt de werkzaamheid onderzocht van een begeleidingsprogramma dat als doel heeft om vrouwen te ondersteunen bij het seksuele herstel na de behandeling met radiotherapie bij gynaecologische tumoren. Het programma wordt uitgevoerd door onze verpleegkundigen, die hiervoor speciaal zijn opgeleid, in samenwerking met de behandelend arts.
Het doel van het onderzoek is om uit te zoeken of deze begeleiding de seksuele problemen na gynaecologische radiotherapeutische behandeling vermindert.
Startdatum Augustus 2018
Locatie Arnhem/Ede
Patiëntinformatie Link naar Patiëntinformatie

LEDRAD

Studie LEDRAD
Titel studie Ziekte van Ledderhose: Radiotherapie of niet? De LEDRAD-studie.
Ledderhose disease: Radiotherapy or not? The LEDRAD-study.
Aandachtsgebied Benigne
Doel Het doel van dit onderzoek is om het effect van radiotherapie bij patiënten met de ziekte van Ledderhose te onderzoeken in een gerandomiseerd onderzoek. De onderzoekers hopen dat bij een positief resultaat deze behandeling wordt opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeraars.
Startdatum November 2018
Locatie Arnhem
Patiëntinformatie Link naar Patiëntinformatie

HUID

Studie HUID
Titel studie Behandelbelasting bij behandeling van basaalcelcarcinoom.
Treatment burden in older adults with high-risk basal cell carcinoma – guidance in appropriate patient selection.
Aandachtsgebied Dermatologie
Doel In deze studie wordt onderzocht hoe patiënten van 70 jaar en ouder de behandeling van een basaalcelcarcinoom in het hoofdhalsgebied (conventionele excisie, radiotherapie of Mohs chirurgie) hebben ervaren met een korte vragenlijst van 19 vragen, die ongeveer 3 maanden na het afronden van een behandeling wordt afgenomen. Hiermee hopen de onderzoekers op termijn beter te kunnen voorspellen welke behandeling het beste aansluit bij welke patiënt.
Startdatum Maart 2018
Locatie Arnhem/Ede en Deventer
Patiëntinformatie Link naar Patiëntinformatie

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH