Meedoen met studie Home Meedoen met studie Studie

Onderzoek toont aan: Brachytherapie bij blaaskanker geeft goede kwaliteit van leven

Jaarlijks krijgen ruim 6.000 Nederlanders de diagnose blaaskanker. Een manier om een tumor in de blaas heel gericht te behandelen is brachytherapie (inwendige bestraling). Radiotherapiegroep en Rijnstate bieden deze behandeling samen aan en hebben nu ook onderzoek gedaan naar de effecten op kwaliteit van leven. En die zijn positief: patiënten die brachytherapie hebben gehad, ervaren een goede kwaliteit van leven na de behandeling, vergelijkbaar met Nederlanders van dezelfde leeftijd. Het onderzoek is recent gepubliceerd in het vakblad Journal of Contemporary Brachytherapy.

Bij blaaskanker zijn verschillende behandelmethoden mogelijk. Welke behandeling de patiënt krijgt heeft te maken met de conditie, de grootte van de tumor en welke klachten er zijn. Vaak wordt gekozen voor een operatie om de blaas te verwijderen. Dan wordt een urinestoma of kunstmatige blaas aangelegd. Een deel van de patiënten komt in aanmerking voor inwendige radiotherapie, oftewel brachytherapie. Met deze techniek wordt de straling in een klein gebied geconcentreerd om de tumor heel gericht te bestralen. Het grote voordeel van deze behandeling is dat de blaas intact blijft en het gezonde omliggende weefsel wordt gespaard.

Minder complicaties en sneller herstel
In 2009 ontwikkelden Geert Smits, uroloog Rijnstate, en Elzbieta van der Steen-Banasik, radiotherapeut-oncoloog Radiotherapiegroep, een nieuwe behandeltechniek voor brachytherapie bij blaaskanker. Tijdens een kijkoperatie gebruiken behandelaars een Da Vinci-operatierobot om de katheters voor de inwendige bestraling te plaatsen. Het voordeel hiervan is dat de kans op complicaties kleiner is en het herstel een stuk sneller verloopt. De ziekenhuisopname is bovendien veel korter: gemiddeld vijf dagen, tegenover gemiddeld twaalf tot veertien dagen voor een ‘open’ operatie om de katheters te plaatsen.

Onderzoek brachytherapie bij blaaskanker
Kwaliteit van leven is steeds belangrijker bij de keuze van een behandeling. Reden voor Radiotherapiegroep en Rijnstate om een onderzoek te starten. In de periode van januari 2016 tot juni 2021 namen 60 patiënten deel aan het onderzoek. Zij hadden allemaal blaaskanker en waren behandeld met brachytherapie. Danique Scheltes, Medisch Beeldvormingsen Bestralingsdeskundige (MBB’er) bij Radiotherapiegroep, coördineerde het onderzoek en analyseerde de resultaten samen met Geert Smits en Elzbieta van der Steen-Banasik.

Kwaliteit van leven
Uit het onderzoek bleek dat mensen met blaaskanker die met brachytherapie behandeld zijn, een vergelijkbare kwaliteit van leven hebben ten opzichte van de algemene Nederlandse populatie. De gemiddelde score voor globale gezondheid was 80.6 op een schaal van 0-100. Dit houdt in dat de groep mensen die behandeld zijn met brachytherapie, gemiddeld gezien, een goede kwaliteit van leven hebben. Ook geven ze aan geen problemen te hebben met hun zelfbeeld. Daarnaast scoort deze patiëntengroep hoog op fysiek en sociaal functioneren. Deze uitkomst is vergelijkbaar met de algemene Nederlandse populatie. Deze positieve uitkomsten bieden veel hoop voor patiënten met blaaskanker.

Doel behaald
Danique Scheltes is dan ook heel tevreden met de uitkomsten van het onderzoek: “Ik ben heel blij dat ik met dit onderzoek een bijdrage kan leveren aan de kennis over deze behandeling.” Geert Smits vult aan: “Elzbieta van der Steen-Banasik en ik hebben destijds deze behandeling ontwikkeld, juist met de reden om patiënten een betere kwaliteit van leven te bieden. Fantastisch dat nu uit dit onderzoek blijkt dat we ons doel hebben behaald.”

Meer informatie
Het artikel over het onderzoek is beschikbaar via deze link. Hier leest u meer informatie over brachytherapie. Niet iedereen komt in aanmerking voor brachytherapie. Wilt u meer weten? Ga dan in gesprek met uw behandelaar. Ook kunnen zij u helpen om bij Radiotherapiegroep een second opinion aan te vragen. Meer informatie over een second opinion leest u hier.

Brachy; blaaskanker

V.l.n.r. Elzbieta van der Steen-Banasik, Geert Smits en Danique Scheltes.

KEYNOTE

 

Studie KEYNOTE
Titel studie Fase 3-onderzoek naar radiotherapie + pembrolizumab voor deelnemers met niet-reseceerbare niet-kleincellige longkanker in stadium I of II.
Aandachtsgebied Longen
Doel Het doel van dit onderzoek is uitzoeken hoe veilig en werkzaam pembrolizumab in combinatie met stereotactische bestraling is voor de behandeling van niet-reseceerbare niet-kleincellige longkanker. stereotactische bestraling is een behandeling waarbij straling wordt toegediend op een zeer precieze plek om kankercellen in de tumor te vernietigen. De werking van pembrolizumab en SBRT vergelijken we met de werking van een placebo en stereotactische bestraling.
Startdatum Januari 2023
Locatie Arnhem/Ede in samenwerking met Rijnstate Ziekenhuis
Patiëntinformatie Aanmelding en het opvragen van informatie verloopt via Rijnstate Ziekenhuis

EXENTRO

 

Studie EXENTRO
Titel studie De effecten van fysieke training tijdens behandeling met chemotherapie en bestraling voorafgaand aan de operatie bij patiënten met endeldarm- of slokdarmkanker.
Aandachtsgebied Gastro-enterologie
Doel In dit onderzoek worden twee verschillende trainingsprogramma’s tijdens de behandeling met chemotherapie en bestraling vergeleken met de gebruikelijke zorg zonder een trainingsprogramma. Het ene trainingsprogramma bestaat uit spierkrachtoefeningen en training op een fiets of loopband. Dit trainingsprogramma zal worden uitgevoerd bij de fysiotherapeut dichtbij huis of dichtbij het ziekenhuis. Het andere trainingsprogramma bestaat uit trainingen op een fiets of loopband die zullen worden uitgevoerd in het ziekenhuis binnen een uur voor de dagelijkse bestraling. In dit onderzoek willen we kijken of deze trainingen haalbaar zijn tijdens de periode van chemotherapie en bestraling. Daarbij willen we eerste inzichten krijgen in welke mate het afweersysteem en het behandeleffect beïnvloed wordt door de trainingen.
Startdatum April 2023
Locatie Arnhem, in samenwerking met het RadboudUMC
Patiëntinformatie Informatie en aanmelding verloopt via het RadboudUMC

NVALT -28

Studie NVALT -28
Titel studie Behandeling met immuuntherapie met of zonder lage-dosis hersenbestraling ter voorkoming van uitzaaiingen in de hersenen bij patiënten met stadium III niet-kleincellige longkanker na afloop van de chemotherapie en bestraling op de borstkas.
Aandachtsgebied Longen
Doel Het doel van dit onderzoek is om uit te zoeken hoe veilig en hoe werkzaam het is om een lage-dosis hersenbestraling te geven als toevoeging bij de standaard immuuntherapie. Het onderzoek wil uitzoeken of een lage-dosis hersenbestraling de kans op het ontwikkelen van uitzaaiingen in de hersenen vermindert bij deze patiëntengroep. In dit onderzoek wordt ook gekeken of de lage-dosis hersenbestraling geen grote gevolgen heeft voor het geheugen. Het onderzoek heeft daarnaast als doel om uit te zoeken bij welke kenmerken van de kanker de lage-dosis bestraling het beste werkt.
Startdatum September 2022
Locatie Arnhem/Ede in samenwerking met Ziekhuis Gelderse Vallei en Rijnstate Ziekenhuis
Patiëntinformatie Aanmelding en het opvragen van informatie verloopt via Rijnstate Ziekenhuis en Ziekenhuis Gelderse Vallei

 

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH