Meedoen met studie Home Meedoen met studie Studie

POWER

Studie POWER
Titel studie POWER (Partial or Whole gland for Erections). Gerandomiseerd onderzoek voor de evaluatie van erectiestoornis na gehele of gedeeltelijke prostaat brachytherapie.
Aandachtsgebied Urologie
Doel Het belangrijkste doel van de POWER studie is om uit te zoeken of patiënten die op één helft van de prostaat behandeld worden minder erectiestoornis ontwikkelen dan als zij op de gehele prostaat behandeld worden. Als secundaire eindpunten worden de urologische en rectale bijwerkingen geanalyseerd, evenals de kwaliteit van leven en de lokale controle.
Augustus 2019
Locatie Deventer
Patiëntinformatie POWER

PELVEX-2

Studie PELVEX-2
Titel studie Multicenter, open-label, gerandomiseerd, gecontroleerd, parallelle armen klinische studie naar inductie chemotherapie gevolgd door chemoradiotherapie versus chemoradiotherapie alleen als neoadjuvante behandeling voor patiënten met een lokaal recidief rectumcarcinoom.
Aandachtsgebied Gastro-Enterologie
Doel In dit onderzoek wordt het effect van een nieuwe behandeling voor teruggekeerde endeldarmkanker onderzocht. De standaard behandeling voor patiënten met teruggekeerde endeldarmkanker bestaat uit voorbehandeling met bestraling in combinatie met chemotherapie tabletten (chemoradiotherapie), gevolgd door een operatie met of zonder bestraling tijdens de operatie. Ondanks deze behandeling is er een kans dat de ziekte weer terugkeert. De artsen en onderzoekers van deze studie denken dat het toevoegen van chemotherapie via het infuus aan de voorbehandeling (inductie chemotherapie) ervoor kan zorgen dat bij meer patiënten de tumor in zijn geheel verwijderd kan worden en dat daardoor de kans op genezing en langdurige overleving verbetert. Via dit onderzoek wordt onderzocht of dit ook echt zo is.
Maart 2021
Locatie Arnhem/Ede in samenwerking met de verwijzende ziekenhuizen.
Patiëntinformatie PIF PELVEX-2

TAPESTRY

Studie TAPESTRY
Titel studie Haalbaarheidsonderzoek naar de behandeling van definitieve chemoradiotherapie en bintrafusp alfa bij patiënten met slokdarmkanker.
Aandachtsgebied Gastro-Enterologie
Doel In deze studie onderzoeken we de haalbaarheid van de toevoeging van bintrafusp alfa aan de standaardbehandeling van slokdarmkanker met definitieve chemoradiotherapie.
Mei 2021
Locatie Alle locaties, in samenwerking met de verwijzend ziekenhuizen.
Patiëntinformatie Aanmelding verloopt via het verwijzende ziekenhuis. Patiëntinformatie TAPESTRY.

OLIGO CARE

Studie OLIGO CARE
Titel studie A pragmatic observational cohort study to evaluate radical radiotherapy for oligo-metastatic cancer patients.
Aandachtsgebied Palliatie
Doel Het doel van dit onderzoek is om anoniem behandelgegevens en beeldvormingsgegevens (zoals scans) te verzamelen van zoveel mogelijk patiënten. Door deze gegevens hopen we beter inzicht te krijgen in welke factoren van invloed zijn op het succes van de behandeling en op de kwaliteit van leven. Alle medische gegevens die van belang zijn voor het onderzoek zullen worden verzameld. Met deze informatie kunnen standaardbehandelingen worden verbeterd en kan kennis worden opgedaan over hoe nieuwe technieken in de dagelijkse klinische radiotherapiepraktijk beter kunnen worden geïntroduceerd. Met de informatie worden vele onderzoeksvragen beantwoord. Uw arts kan u vertellen voor welke onderzoeksvraag uw gegevens worden verzameld.
November 2020
Locatie Alle
Patiëntinformatie OLIGO CARE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH