Meedoen met studie Home Meedoen met studie Gastro-enterologie

EXENTRO

 

Studie EXENTRO
Titel studie De effecten van fysieke training tijdens behandeling met chemotherapie en bestraling voorafgaand aan de operatie bij patiënten met endeldarm- of slokdarmkanker.
Aandachtsgebied Gastro-enterologie
Doel In dit onderzoek worden twee verschillende trainingsprogramma’s tijdens de behandeling met chemotherapie en bestraling vergeleken met de gebruikelijke zorg zonder een trainingsprogramma. Het ene trainingsprogramma bestaat uit spierkrachtoefeningen en training op een fiets of loopband. Dit trainingsprogramma zal worden uitgevoerd bij de fysiotherapeut dichtbij huis of dichtbij het ziekenhuis. Het andere trainingsprogramma bestaat uit trainingen op een fiets of loopband die zullen worden uitgevoerd in het ziekenhuis binnen een uur voor de dagelijkse bestraling. In dit onderzoek willen we kijken of deze trainingen haalbaar zijn tijdens de periode van chemotherapie en bestraling. Daarbij willen we eerste inzichten krijgen in welke mate het afweersysteem en het behandeleffect beïnvloed wordt door de trainingen.
Startdatum April 2023
Locatie Arnhem, in samenwerking met het RadboudUMC
Patiëntinformatie Informatie en aanmelding verloopt via het RadboudUMC

CRADLE

Studie CRADLE
Titel studie Onderzoek naar een verkorte radiotherapie gecombineerd met dagelijkse tabletten chemotherapie bij patiënten met slokdarmkanker.
Aandachtsgebied Gastro Enterologie
Doel In dit onderzoek wordt bekeken hoe veilig een nieuwe combinatie van radiotherapie en chemotherapie is voor de behandeling van slokdarmkanker en hoe goed het werkt.
Januari 2022
Locatie Deventer/Apeldoorn
Patiëntinformatie CRADLE

TRAP-2

Studie TRAP-2
Titel studie Very early FDG-PET response adapted targeted therapy for advanced Hodgkin lymphoma: a single arm phase II study.
Aandachtsgebied Gastro Enterologie
Doel In deze studie wordt het effect onderzocht van toevoeging van trastuzumab en pertuzumab aan de standaardbehandeling van slokdarmkanker met chemoradiatie gevolgd door een operatie.
Juni 2022
Locatie Deventer/Apeldoorn
Patiëntinformatie Inclusie vind plaats in het Deventer Ziekenhuis/ Gelre Ziekenhuis.
TRAP-2

STAR-TREC

Studie STAR-TREC
Titel studie Kan de endeldarm gespaard worden door lokale excisie na preoperatieve (chemo)radiotherapie in vergelijking met standard chirurgie voor beperkte endeldarm tumoren: de STAR-TREC fase III studie.
Aandachtsgebied Gastro Enterologie
Doel Met de STAR-TREC studie wordt onderzocht welke orgaansparende behandeling het meest succesvol is bij patiënten met een beperkte rectum tumor.

Onderzocht wordt hoeveel patiënten uiteindelijk zonder stoma een goed functionerend resultaat hebben, hoeveel patiënten uiteindelijk alsnog geopereerd moeten worden en welke bijwerkingen er na bestraling en eventueel chemotherapie optreden. Ook wordt gekeken naar de gevolgen van de behandelingen op de dagelijkse bezigheden en op het functioneren in het algemeen (middels o.a. QoL vragenlijsten) en hoe vaak de ziekte is terug gekomen.

September 2021
Locatie Deventer/Apeldoorn
Patiëntinformatie Inclusie vindt plaats in het Deventer Ziekenhuis.
12

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH