Meedoen met studie Home Meedoen met studie Gastro-enterologie

PELVEX-2

Studie PELVEX-2
Titel studie Multicenter, open-label, gerandomiseerd, gecontroleerd, parallelle armen klinische studie naar inductie chemotherapie gevolgd door chemoradiotherapie versus chemoradiotherapie alleen als neoadjuvante behandeling voor patiënten met een lokaal recidief rectumcarcinoom.
Aandachtsgebied Gastro-Enterologie
Doel In dit onderzoek wordt het effect van een nieuwe behandeling voor teruggekeerde endeldarmkanker onderzocht. De standaard behandeling voor patiënten met teruggekeerde endeldarmkanker bestaat uit voorbehandeling met bestraling in combinatie met chemotherapie tabletten (chemoradiotherapie), gevolgd door een operatie met of zonder bestraling tijdens de operatie. Ondanks deze behandeling is er een kans dat de ziekte weer terugkeert. De artsen en onderzoekers van deze studie denken dat het toevoegen van chemotherapie via het infuus aan de voorbehandeling (inductie chemotherapie) ervoor kan zorgen dat bij meer patiënten de tumor in zijn geheel verwijderd kan worden en dat daardoor de kans op genezing en langdurige overleving verbetert. Via dit onderzoek wordt onderzocht of dit ook echt zo is.
Maart 2021
Locatie Arnhem/Ede in samenwerking met de verwijzende ziekenhuizen.
Patiëntinformatie PIF PELVEX-2

TAPESTRY

Studie TAPESTRY
Titel studie Haalbaarheidsonderzoek naar de behandeling van definitieve chemoradiotherapie en bintrafusp alfa bij patiënten met slokdarmkanker.
Aandachtsgebied Gastro-Enterologie
Doel In deze studie onderzoeken we de haalbaarheid van de toevoeging van bintrafusp alfa aan de standaardbehandeling van slokdarmkanker met definitieve chemoradiotherapie.
Mei 2021
Locatie Alle locaties, in samenwerking met de verwijzend ziekenhuizen.
Patiëntinformatie Aanmelding verloopt via het verwijzende ziekenhuis. Patiëntinformatie TAPESTRY.

SOURCE

Studie SOURCE
Titel studie Een onderzoek naar de communicatie in de spreekkamer.

Stimulating evidence based, personalized and tailored information provision to improve decision making after Oesophagogastric CancEr diagnosis – a pragmatic Stepped Wedge Trial

Aandachtsgebied Gastro-Enterologie
Doel Het doel van het SOURCE onderzoek is om het effect van een interventie te testen die gericht is op het verbeteren van de informatie over uitkomsten van behandelingen die slokdarm- en maagkankerpatiënten krijgen. Deze interventie bestaat uit een online tool voor in het gesprek en een communicatietraining voor artsen. De interventie is gericht op slokdarm- en maagkankerpatiënten omdat deze patiënten doorgaans een slechte prognose hebben en de afweging tussen voor- en nadelen van behandelingen daarom een relatief grote rol speelt.
November 2020
Locatie Arnhem/Ede en Deventer/Apeldoorn
Patiëntinformatie SOURCE

CRITICS-II

Studie CRITICS-II
Titel studie Een fase 2 studie naar het resultaat van aanvullende behandeling met chemotherapie en/of chemoradiotherapie vόόr de operatieve behandeling van maagkanker.
Aandachtsgebied Gastro-enterologie
Doel Het doel van het onderzoek is de werkzaamheid en verdraagzaamheid onderzoeken van uitgebreide aanvullende behandelingen (chemotherapie, of chemotherapie gevolgd door bestraling met gelijktijdig chemotherapie, of bestraling met gelijktijdig chemotherapie) die geheel vóór de maagoperatie worden ondergaan.
Startdatum Januari 2019
Locatie Deventer in samenwerking met het Deventer Ziekenhuis
Patiëntinformatie Aanmelding en het opvragen van informatie verloopt via het Deventer Ziekenhuis.
12

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH