Meedoen met studie Home Meedoen met studie Gastro-enterologie

Leverregistratie

Studie Leverregistratie
Titel studie Nationale Registratie bij patiënten met lever uitzaaiingen behandeld met stereotactische bestraling.
Aandachtsgebied Gastro-enterologie
Doel Om kennis van de stereotactische bestraling bij patiënten met uitzaaiingen in de lever in Nederlandse ziekenhuizen te bevorderen is in 2017 een nationale registratie van behandelgegevens op gezet. Door deze nationale registratie kunnen gegevens worden gedeeld en kan de behandeling worden verbeterd voor toekomstige patiënten.
Startdatum 2017
Locatie Deventer
Patiëntinformatie Leverregistratie

SOURCE4ALL

Studie SOURCE4ALL
Titel studie Kiezen voor een behandeling voor slokdarmkanker en maagkanker.
Aandachtsgebied Gastro-enterologie
Doel Hoe kiezen mensen met slokdarmkanker of maagkanker voor een behandeling? Wat vinden patiënten belangrijk en hoe ervaren zij het gesprek met de arts? Dat willen we leren van dit onderzoek. Met de resultaten willen we de zorg voor patiënten verbeteren.
Startdatum Januari 2024
Locatie Deventer/ Apeldoorn
Patiëntinformatie SOURCE4ALL

MEND-IT

Studie MEND-IT
Titel studie Inductie chemotherapie voor lokaal voortgeschreden endeldarmkanker.
Aandachtsgebied Gastro-enterologie
Doel In de MEND-IT studie wordt het effect van een nieuwe behandeling voor lokaal voortgeschreden endeldarmkanker onderzocht. Lokaal voortgeschreden endeldarmkanker is een type endeldarmkanker met ongunstige eigenschappen.

De standaard behandeling voor patiënten met lokaal voortgeschreden endeldarmkanker bestaat uit een voorbehandeling met bestraling in combinatie met chemotherapie tabletten (chemoradiotherapie), gevolgd door een operatie met of zonder bestraling tijdens de operatie. De artsen en onderzoekers van deze studie denken dat het toevoegen van chemotherapie via het infuus aan de voorbehandeling (inductie chemotherapie) ervoor kan zorgen dat de tumor bij meer patiënten kleiner wordt en eenvoudiger in zijn geheel verwijderd kan worden tijdens de operatie. Hierdoor denken we dat de kans op het terugkeren van de ziekte of het uitbreiden van de ziekte naar andere organen wat minder groot wordt. Met dit onderzoek willen wij onderzoeken of dit ook echt zo is.

Startdatum Maart 2024
Locatie Arnhem/Ede
Patiëntinformatie Informatie en aanmelding verloopt via het Catharina ziekenhuis in Eindhoven

LaNoReC

 

Studie LaNoReC
Titel studie Lateral Nodal Recurrence in Rectal Cancer. Een registratie studie.
Aandachtsgebied Gastro-enterologie
Doel De LaNoReC studie vervolgt alle patiënten in Nederland die naast hun endeldarmkanker ook minstens één vergrote lymfeklier hebben, die buiten het gebied ligt van de standaard endeldarmoperatie (zogenaamde laterale lymfeklier). Vroeger werden deze klieren vaak niet of onvoldoende behandeld. In de laatste jaren is er echter veel aandacht voor de laterale klieren onder medici geweest, waardoor de verwachting is dat deze nu ook beter opgemerkt en eenduidig behandeld worden. In de LaNoReC studie willen we nu alle patiënten vervolgen tijdens hun behandeltraject om te constateren of de uitkomsten ook verbeteren.
Startdatum Oktober 2023
Locatie Arnhem/Ede
Patiëntinformatie Informatie en aanmelding verloopt via Rijnstate

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH