Meedoen met studie Home Meedoen met studie 2

BRASA

Studie BRASA
Titel studie Implementatie van de keuzehulp bestraling bij borstkanker en DCIS: een pre- en post-interventie studie.
Implementing a decision aid for breast cancer and DCIS patients deciding on their radiation treatment: A pre- and post-intervention study.
Aandachtsgebied Mamma
Doel Om objectieve en volledige informatie te geven, voor– en nadelen van de behandelingen goed naast elkaar te zetten en de keuzemogelijkheden met elkaar te vergelijken wordt er een keuzehulp ontwikkeld rond bestraling na borstkanker en DCIS. Met dit onderzoek willen we het effect onderzoeken van gebruik van de keuzehulp op het nemen van de beslissing ten aanzien van hun bestraling behandeling en het proces van samen beslissen bij vrouwen met borstkanker of DCIS.
Startdatum Februari 2018
Locatie Arnhem/Ede en Deventer
Patiëntinformatie Link naar Patiëntinformatie

UPGRADE-RT

Studie UPGRADE-RT
Titel studie Uniforme FDG-PET gestuurde graduele dosis prescriptie ter vermindering van late toxiciteit, een gerandomiseerde studie met dosis reductie voor electieve bestraling van de hals bij hoofd-halstumoren.

Uniform FDG-PET guided GRAdient Dose prEscription to reduce late Radiation Toxicity (UPGRADE-RT): a randomised controlled trial with dose reduction to the elective neck in head and neck squamous cell carcinoma.

Aandachtsgebied Hoofd-Hals
Doel Dit onderzoek vergelijk de standaardbehandeling met een behandeling waarbij een 20% lagere electieve bestralingsdosis gegeven wordt (uit voorzorg) op lymfeklieren in de hals waarin geen uitzaaiingen gevonden zijn. De bestralingsdosis op de tumor en op lymfeklieren waarin wel uitzaaiingen zijn gevonden is in beide behandelingen gelijk.

Dit moet uitwijzen of de experimentele behandeling in vergelijk met de standaard behandeling:
– een gelijkwaardige genezingskans biedt
– een vermindering geeft van lange termijn bijwerkingen
– een verbetering geeft van de kwaliteit van leven na de behandeling

Startdatum April 2016
Locatie Arnhem
Patiëntinformatie Link naar Patiëntinformatie

TESAR

Studie TESAR
Titel studie Rectum besparende behandeling voor vroeg stadium rectaal kanker. Een multicenter gerandomiseerde trial welke radicale chirurgie vergelijkt met adjuvante chemoradiotherapie na een lokale excisie van een vroegstadium rectum carcinoom.
Aandachtsgebied Gastro-enterologie
Doel Het doel van de TESAR trial is om twee behandelopties van het vroeg stadium rectumcarcinoom met elkaar te vergelijken: radicale chirurgie en (na lokale excisie) adjuvante chemoradiotherapie. Het primaire eindpunt is het lokale recidief na 3 jaar. Secundair wordt gekeken naar morbiditeit van de behandeling, kwaliteit van leven, kosten en functionele uitkomsten van (na lokale excisie).
Startdatum Juni 2016
Locatie Arnhem/Ede in samenwerking met Rijnstate Ziekenhuis en Ziekenhuis Gelderse Vallei.
Deventer in samenwerking met Gelre Ziekenhuizen en Deventer Ziekenhuis
Patiëntinformatie Aanmelding en het opvragen van informatie verloopt via Rijnstate Ziekenhuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Gelre Ziekenhuizen en Deventer Ziekenhuis

PORTEC 4a

Studie PORTEC 4a
Titel studie Een onderzoek naar de waarde van een individueel moleculaire risicoprofiel om de nabehandeling na operatie voor vroeg stadium baarmoederkanker (endometriumcarcinoom) te bepalen.
Aandachtsgebied Gynaecologie
Doel Het doel van de Portec 4a is om bij patiënten met een endometriumcarcinoom te onderzoeken of individuele ‘behandeling op maat’ door bepalen van een risico-profiel zorgt dat veel minder vrouwen onnodig inwendige bestraling krijgen, bij ongeveer gelijkblijvend resultaat voor de kans op plaatselijke terugkeer en overleving zonder terugkeer van ziekte.
Startdatum September 2016 Arnhem
Najaar 2016 Deventer
Locatie Arnhem/Ede en Deventer
Patiëntinformatie PORTEC 4a

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH