Eerste resultaten PatiëntErvaringsMonitor

Iedere dag zetten wij ons in voor de zorg voor onze patiënten. We vinden het heel belangrijk dat onze patiënten hierover tevreden zijn. Sinds januari 2023 zijn we gestart om onze patiënttevredenheid te meten door middel van de PatiëntErvaringsMonitor (PEM). Onlangs ontvingen we een eerste terugkoppeling van de resultaten.

PatiëntErvaringsmonitor (PEM)
De PEM die we sinds begin dit jaar inzetten, is een internationale vragenlijst die door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) doorontwikkeld is voor Nederlandse ziekenhuizen en categorale instellingen. De patiënten die klaar zijn met hun bestraling krijgen per mail een link naar de PEM vragenlijst toegestuurd. Wij werken hierin samen met meetbureau Expoints, georganiseerd vanuit de NVZ.

Hoge patiënttevredenheid
In het eerste kwartaal hebben 447 patiënten de vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is hiermee maar liefst 74,5%. Dit is hoog in vergelijking tot de gemiddelde respons van 38,6 %. We zijn heel blij met de positieve terugkoppeling van de patiënten in de PEM. De patiënten geven ons bovendien gemiddeld een rapportcijfer van 9,1!

Naast de goede beoordelingen hebben we ook verschillende tips uit de resultaten gehaald waarmee we onze zorgverlening verder kunnen verbeteren. Voor ons is de PEM een waardevolle methode om onze zorg vanuit het patiëntenperspectief te meten en te verbeteren. Veel dank aan onze patiënten die de moeite genomen hebben om de vragenlijst in te vullen.

 

 

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH