Kwaliteits- en opleidingsvisitatie

Op vrijdag 30 september 2022 vond een gecombineerde kwaliteits- en opleidingsvisitatie in Radiotherapiegroep plaats. Deze visitatie vindt elke vijf jaar plaats vanuit de beroepsverenigingen Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO), de Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie (NVMBR) en de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF). Vanwege corona was dit een jaar uitgesteld.

De formele rapportage van de kwaliteitsvisitatie was heel positief. We voldoen bij nagenoeg alle onderzochte onderdelen aan de norm. Enkele onderdelen moeten we verbeteren, maar daarnaast zijn er ook onderdelen waarop we excellent scoren en gezien worden als een voorbeeld voor anderen.

In de algemene terugkoppeling geeft de NVRO aan dat ‘er sprake is van een enthousiast team en er goed contact is tussen de verschillende geledingen.’ Ook de NVKF-auditoren hebben een positieve indruk gekregen van Radiotherapiegroep: ‘De afdeling beschikt over de meest moderne apparatuur zoals een MR-linac (Elekta Unity). De afgelopen vijf jaar zijn er mooie stappen gezet in het harmoniseren van de verschillende locaties op het gebied van medische techniek en werkprocedures.’ De NVMBR sluit hierbij aan en koppelt onder andere terug dat ‘er hechte teams zijn met betrokken medewerkers.’

We zijn heel tevreden met deze positieve terugkoppeling. De rapportage van de opleidingsvisitatie volgt nog. De aanbevelingen van de visitatiecommissie nemen we ter harte en hierop zullen we aanbevelingen formuleren. De terugkoppeling van de opleidingsvisitatie verwachten we in het voorjaar van 2023.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH