Beter beeldmateriaal bewegende tumoren

In Deventer is onderzoek gedaan naar een 4D instelling van de CT scanner. Dit leverde interessante informatie op waarover een artikel is geschreven.
In de jongste uitgave van het Journal of Applied Clinical Medical Physics, is een Technical Note gepubliceerd door medewerkers van Radiotherapiegroep. Deze beschrijft de uitkomsten van een onderzoek naar een vierdimensionale instelling van de CT scanner voor het afbeelden van bewegende tumoren. Hierdoor zijn we nog beter in staat om patiënten met een bewegende tumor optimaal te behandelen.

Kwaliteit CT scan
Van iedere patiënt wordt voorafgaand aan de bestraling een CT scan gemaakt. Hierop bepalen de radiotherapeut-oncologen het juiste bestralingsgebied. Hoe beter de kwaliteit van de CT scan, hoe beter we in staat zijn het doelgebied aan te geven en gezond weefsel te ontzien. Een extra uitdaging vormen bewegende tumoren zoals bijvoorbeeld slokdarm- of longtumoren. Om in zo’n geval een goed bestralingsplan te maken, moet de CT scan ook informatie over de tumorbeweging bevatten.

4D instelling
De instelling die hierbij van belang is, is de pitch: de spoed van de schroefbeweging die de CT scan ten opzichte van de patiënt maakt. De pitch moet aan twee tegenstrijdige voorwaarden voldoen. Enerzijds moet de pitch laag genoeg zijn om de tumorbeweging goed vast te leggen; hoe langzamer de ademhaling, hoe lager de pitch. Anderzijds moet de pitch hoog genoeg zijn om het hele relevante gebied af te beelden; hoe groter het scangebied, hoe hoger de pitch.

Optimaliseren behandeling
In het artikel wordt een eenvoudig diagram beschreven waarmee in de klinische praktijk op een eenvoudige manier een geschikte pitch kan worden gekozen voor de Philips Brilliance CT Big Bore; het type CT scanner dat door behandellocatie Deventer wordt gebruikt. De geschikte pitch houdt rekening met beide voorwaarden. Enerzijds wordt de tumorbeweging goed vastgelegd en anderzijds worden er geen concessies gedaan aan het scangebied.

Voor het volledige artikel, klik hier.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH