Onderzoek naar patiëntervaringen

Radiotherapiegroep wil graag dat patiënten tevreden zijn over onze medische zorg- en dienstverlening. Daarom onderzoeken wij hoe patiënten onze zorg ervaren. Op die manier krijgen wij inzicht in de kwaliteit van onze zorg vanuit het perspectief van de patiënt. Dat biedt ons mogelijkheden om onze zorg te verbeteren.

Patiëntervaringsmeting
Wij onderzoeken de ervaringen van onze patiënten op een systematische manier met behulp van de Patiëntervaringsmeting (PEM)vragenlijsten. Meerdere zorginstellingen gebruiken deze onderzoeksmethode. Dat betekent dat wij onze scores ook landelijk met die van andere zorginstellingen kunnen vergelijken. Zo kunnen we van elkaar leren. Het onderzoek wordt in opdracht van Radiotherapiegroep uitgevoerd door een onafhankelijk bureau, Expoints. Onze patiënten ontvangen een e-mail met de vraag om mee te doen. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig en de antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

Resultaten 2023
In 2023 hebben 1525 patiënten de vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is hiermee maar liefst 68 %. Dit is hoog in vergelijking tot de gemiddelde respons van 44 %. We zijn heel blij met de positieve terugkoppeling van de patiënten in de PEM. De patiënten geven ons bovendien gemiddeld een rapportcijfer van 9,1!

Naast de goede beoordelingen hebben we ook verschillende tips uit de resultaten gehaald waarmee we onze zorgverlening verder kunnen verbeteren. Voor ons is de PEM een waardevolle methode om onze zorg vanuit het patiëntenperspectief te meten en te verbeteren. Veel dank aan onze patiënten die de moeite genomen hebben om de vragenlijst in te vullen.

Hieronder vindt u een samenvatting van de resultaten:

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH