Patiëntervaringen in 2023

In 2023 hebben we ons ingezet voor de beste zorg voor patiënten. We zijn blij dat dit door onze patiënten ook werd ervaren. Ons centrum is door ruim 1.500 patiënten beoordeeld, gemiddeld met een 9,1.

PatiëntErvaringsmonitor (PEM)
Sinds januari 2023 zijn we gestart om onze patiënttevredenheid te meten door middel van de PatiëntErvaringsMonitor (PEM). De PEM is een internationale vragenlijst die door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) doorontwikkeld is voor Nederlandse ziekenhuizen en categorale instellingen. De patiënten die klaar zijn met hun bestraling krijgen per mail een link naar de PEM vragenlijst toegestuurd. Wij werken hierin samen met meetbureau Expoints, georganiseerd vanuit de NVZ.

Hoge patiënttevredenheid
In 2023 hebben 1525 patiënten de vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is hiermee maar liefst 68 %. Dit is hoog in vergelijking tot de gemiddelde respons van 44 %. We zijn heel blij met de positieve terugkoppeling van de patiënten in de PEM. De patiënten geven ons bovendien gemiddeld een rapportcijfer van 9,1!

Naast de goede beoordelingen hebben we ook verschillende tips uit de resultaten gehaald waarmee we onze zorgverlening verder kunnen verbeteren. Voor ons is de PEM een waardevolle methode om onze zorg vanuit het patiëntenperspectief te meten en te verbeteren. Veel dank aan onze patiënten die de moeite genomen hebben om de vragenlijst in te vullen.

Hieronder vindt u een samenvatting van de resultaten:

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH