Radiotherapiegroep tekent Green Deal Duurzame Zorg 3.0

Op maandag 10 juni heeft bestuurder Jean Takken de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 ondertekend. Met ondertekening van deze deal steunt Radiotherapiegroep de beweging naar een meer duurzame zorg, met minder verspilling, vervuiling en uitstoot. Hiermee wordt het effect op mens en milieu in de toekomst beperkt.

Green Deal Duurzame Zorg 3.0

De zorgsector draagt bij aan de nationale CO2-voetafdruk. Ook een deel van de afvalproductie en het grondstoffengebruik zijn toe te schrijven aan de zorg. Met het leveren van zorg draagt de sector dus bij aan de klimaatcrisis, milieucrisis en een toenemende zorgvraag. Deze paradox moet doorbroken worden.

‘Duurzame zorg’ houdt in dat er koers wordt gezet naar groene en klimaat neutrale zorg met minimale uitstoot van broeikasgassen en impact op de leefomgeving. Met duurzame zorg dragen we bij aan het beperken van de zorgvraag én aan de beweging richting passende zorg. Dit wordt gedaan op basis van vijf hoofdthema’s. Meer informatie hierover is beschikbaar via deze link.

Duurzaamheid Radiotherapiegroep

De afgelopen jaren heeft Radiotherapiegroep al verschillende stappen gezet richting verduurzaming. Zo is de energietransitie op onze locaties ingezet en is er een succesvolle pilot afgerond met betrekking tot verlichting. Met de ondertekende Green Deal zal duurzaamheid een centrale plek krijgen in de organisatie. We streven ernaar dat het thema door alle medewerkers wordt gedragen. Inmiddels is er een Greenteam benoemd dat zich actief bezighoudt met duurzaamheid binnen Radiotherapiegroep.

Foto: Jean Takken tekent Green Deal 3.0 tezamen met commissie duurzaamheid

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH