Voor patiënt Home Patiënt Bijwerkingen

Bestraling bijwerkingen

Tijdens een behandeling met radiotherapie (eventueel in combinatie met chemotherapie) kan het zijn dat u last krijgt van bijwerkingen. De aard van de bijwerking en de mate waarin u deze ervaart is heel persoonlijk en van meerdere factoren afhankelijk. Uw behandelaar bespreekt voor de behandeling altijd de mogelijke bijwerkingen met u. Graag geven we u enkele adviezen die u kunnen helpen de bestralingsperiode goed te doorstaan.

Patientenvoorlichting_MG_3946

Verpleegkundig consulent

Uw ziekte en de behandeling zijn ingrijpende gebeurtenissen die kunnen leiden tot lichamelijke veranderingen/beperkingen en kunnen emoties bij u losmaken. Allerlei zaken die voorheen voor u vanzelfsprekend waren, zijn dat niet meer. Zaken die u voorheen zelf regelde, lukken soms niet meer en thuis kan extra hulp en ondersteuning gewenst zijn. Vragen, zorgen en ervaringen kunnen u en uw naasten bespreken met de verpleegkundig consulent. Zij zal u tijdens de bestralingsperiode zo goed mogelijk steunen en begeleiden.

Afspraak met verpleegkundig consulent

Soms is een afspraak met de verpleegkundig consulent een vast onderdeel van de behandeling. Als dit voor u ook geldt, staan de afspraken al op uw afsprakenlijst. Afspraken met de verpleegkundig consulent worden gecombineerd met de afspraken van de bestraling, zodat u niet extra naar Radiotherapiegroep hoeft te komen. Het is ook mogelijk op eigen verzoek een afspraak met de verpleegkundig consulent te maken.
Het gesprek duurt ongeveer een half uur. Vindt u het prettig om iemand mee te nemen naar de afspraak dan is hij/zij van harte welkom.

Telefonisch spreekuur

Heeft u een vraag neem dan telefonisch contact op met onze verpleegkundig consulent. Dit kan iedere werkdag van 11.00 tot 11.30 uur op telefoonnummer 088-779 01 48.

huidverzorging

Verzorging huid na bestraling

Bestraling is een plaatselijke behandeling. Afhankelijk van de soort behandeling en het bestraalde gebied kan er een huidreactie ontstaan zoals roodheid, droogheid en gevoeligheid van de huid. Dit kan gebeuren tijdens de bestralingsperiode, maar ook de eerste paar weken er na.

Wat kunt u zelf doen?

Huidreacties door de bestraling zijn niet te voorkomen. U mag tijdens de bestraling uw huid blijven verzorgen met de zeep, deodorant en crème die u gewend bent. Zo lang uw eigen producten prettig aanvoelen op de bestraalde huid kunt u deze blijven gebruiken. Huidreacties herstellen spontaan in twee tot vijf weken na de bestraling.

Om extra irritatie en last van de huid in het bestraalde gebied te voorkomen, geven we iedere patiënt adviezen hoe zij het best hun huid kunnen verzorgen.

Bij wie kunt u terecht voor vragen?

Vragen over de huidverzorging kunt u tijdens uw behandeling bespreken met de MBB’ers. Zij geven u advies of maken zo nodig een afspraak voor u bij de doktersassistent, verpleegkundig consulent of radiotherapeut-oncoloog. Na de bestralingsperiode kunt u bij vragen over huidverzorging gebruik maken van het telefonisch spreekuur van de verpleegkundig consulent.

Dietist

Dieet

Voeding vormt een belangrijk onderdeel van de totale zorg voor mensen met kanker. Als gevolg van de ziekte en de behandeling kunnen problemen met eten ontstaan. Uw vragen en problemen rondom voeding kunt u bespreken met de diëtist. Zij kan u persoonlijke adviezen geven, waarbij zij rekening houdt met uw ziekte, uw behandeling en uw individuele wensen en mogelijkheden.

Afspraak met diëtist

Soms is een afspraak met de diëtist een vast onderdeel van de behandeling. Als dit voor u ook geldt, staan de afspraken met de diëtiste al op uw afsprakenlijst. Afspraken met de diëtiste worden gecombineerd met de afspraken van de bestraling, zodat u niet extra naar Radiotherapiegroep hoeft te komen. Het is ook mogelijk op eigen verzoek een afspraak met de diëtiste te maken.

Verzekering

Sinds 1 januari 2013 is drie uur dieetadvisering in het basispakket opgenomen. Dit betekent niet dat dieetadvisering gratis is voor alle patiënten van Radiotherapiegroep. Elke patiënt heeft een eigen risico. Het kan dus zijn dat de rekening van de diëtistengroep van het bedrag van uw eigen risico wordt afgetrokken. Dit kan zeker in het begin van een kalenderjaar het geval zijn. Dit is afhankelijk van welke rekeningen u het eerste indient bij uw zorgverzekeraar. Heeft u nog vragen hierover, stelt u ze dan gerust.

wachtruimte_MG_3895

Vermoeidheid

Een reactie die bij veel mensen voorkomt is vermoeidheid. Dit komt niet alleen door de bestralingen. Van invloed is onder andere de emotionele stress die de ziekte en de behandeling met zich meebrengt. Dit kan er voor zorgen dat uw dagelijks leven ontregeld wordt.
Ook het regelmatig reizen naar onze locatie kan voor u een extra belasting zijn. Meer rust nemen, afleiding, regelmatig bewegen en de dagelijkse bezigheden in een lager tempo uitvoeren, kunnen u helpen om u minder vermoeid te voelen. Na de bestraling kan de vermoeidheid nog enige tijd aanhouden.

hygiene

Hygiëne en infectiepreventie

Infecties worden veroorzaakt door micro-organismen, zoals bacteriën en virussen. Met behulp van een aantal voorzorgsmaatregelen proberen wij dit risico zo klein mogelijk te houden. Zelf kunt u uiteraard ook maatregelen nemen.

Wat zijn micro-organismen?

Iedereen draagt op de huid, in de neus, de mond en in de darmen miljarden micro-organismen met zich mee, vooral bacteriën. Zij worden micro-organismen genoemd omdat ze alleen met de microscoop, en niet met het blote oog, zichtbaar zijn. Als u in contact komt met anderen of met materialen, pikt u micro-organismen op, maar u geeft ze ook af aan anderen. Dit gebeurt vele malen per dag. De meeste van deze bacteriën zijn niet ziekmakend en vervullen zelfs een nuttige functie. In de darmen helpen ze bij de vertering van voedsel.

Enkele bacteriën kunnen u ziek maken. Als u gezond bent, heeft uw lichaam een goede afweer. Door een operatie, een onderzoek of een behandeling die u krijgt of gewoon omdat u ziek bent, kan uw afweer onvoldoende zijn om u te beschermen tegen ziekteverwekkers. U kunt dan een infectie oplopen. Bij uw verzorging, bij onderzoek en behandeling zijn veel mensen betrokken. Bij intensieve en frequente contacten worden meer micro-organismen uitgewisseld.

Wat doet Radiotherapiegroep om infecties te voorkomen?

Zorgverleners nemen altijd voorzorgsmaatregelen om uitwisseling van micro-organismen te voorkomen: zij dragen geen sieraden aan handen en polsen, desinfecteren hun handen veelvuldig en dragen handschoenen en/of schorten indien nodig. Soms dragen ze extra beschermingsmiddelen om zichzelf te beschermen, zoals maskers en/of bril.

Wat kunt u zelf doen om infecties te voorkomen?

Als patiënt kunt u zelf een bijdrage leveren aan het voorkomen van besmettingen:

  • Was regelmatig uw handen; na elk toiletbezoek en voor het eten. De volgende voorlichtingsfilm ‘Handen wassen – Doe het goed en vaak’ vertelt wanneer u handen moet wassen en hoe u dat het beste doet. Op onze locaties vindt u bij de kranen ook handenwasinstructies.
  • Vermijd onnodig (hand-)contact met wonden, infusen, katheters en dergelijke.
  • Hoest/nies met een afgewend gezicht en met een papieren zakdoekje voor de mond; deze gebruikt u één keer, daarna meteen weggooien. Zorg dat u papieren zakdoekjes bij de hand heeft. Geen papieren zakdoek direct bij de hand? Hoest/nies dan in de elleboogholte.

Wat doet Radiotherapiegroep bij infectie-uitbraken en pandemieën?

Soms komt het voor dat ziekmakende micro-organismen of resistente bacteriën zich, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, toch verspreiden in ons radiotherapeutisch instituut. Radiotherapiegroep heeft hiervoor een apart crisisteam dat dan meteen actie onderneemt. Het crisisteam bestaat uit de Raad van Bestuur, de hoofden radiotherapeuten, klinische fysica, paramedische dienst, facilitaire dienst en de adviseur Kwaliteit, Veiligheid en Onderzoek.

Lees hier meer informatie over de maatregelen die wij hebben getroffen om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen.

Vragen?

Hebt u nog vragen, dan kunt u terecht bij uw behandelend arts of verpleegkundig consulent.

W_4143

Tatoeagepuntjes

Het kan zijn dat er tijdens de bestralingsperiode tatoeagepuntjes op uw lichaam aangebracht zijn om de juiste positie te bepalen. Wanneer u dit als storend ervaart, kunt u deze markeringen vanaf 6 maanden na de laatste bestralingsbehandeling met lasertechniek laten verwijderen.

U kunt contact opnemen met de dermatologie poli in de ziekenhuizen in Deventer, Apeldoorn of Zutphen waar en wanneer u terecht kunt om de puntjes te laten verwijderen. Zie lijst met belangrijke telefoonnummers.
Meer informatie leest u op www.mediskincare.nl.

De kosten van het verwijderen van de tatoeagepuntjes worden in het algemeen niet vergoed. Wij raden u daarom aan om vooraf te informeren bij uw zorgverzekeraar.

W_3797

Meer ondersteuning tijdens en na uw behandeling

Elders op deze site staan verwijzingen naar organisaties waar u extra ondersteuning kunt krijgen tijdens en na uw behandeling, variërend van kenniscentra tot lotgenotencontact. U kunt natuurlijk tijdens uw bezoek aan Radiotherapiegroep om advies vragen. Wij maken u dan graag wegwijs.

Onze specialisten

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH