Voor patiënt Home Patiënt Cliëntenraad

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad van Radiotherapiegroep overlegt met, en geeft adviezen aan de Raad van Bestuur. Onderwerpen als de kwaliteit van zorg, bejegening, veiligheid, voorlichting, wachttijden, vervoer en huisvesting komen aan de orde. Via patiënttevredenheidsenquêtes, interviews in wachtruimten en ideeënformulieren houdt de cliëntenraad aansluiting bij patiënten. De cliëntenraad overlegt regelmatig met medewerkers. Verder toetst zij het beleid en zal waar nodig bijsturen in een richting die aan de wensen en behoeften van de patiënt recht doet.

Onze leden van de cliëntenraad wonen in het verzorgingsgebied van Radiotherapiegroep en voelen zich daardoor betrokken bij de kwaliteit van de zorg. De cliëntenraad komt regelmatig bijeen om onderwerpen te bespreken die voor u als cliënt van belang zijn.

Lees hier wie er op dit moment vertegenwoordigd zijn in onze cliëntenraad.

Hoe is de cliëntenraad te bereiken?

Telefoon: 088-779 05 10
Post: Cliëntenraad Radiotherapiegroep, Postbus 60160, 6800 JD Arnhem
E-mail: clientenraad@radiotherapiegroep.nl

Persoonlijke/individuele zaken kunt u bespreken met uw behandelaar.
Heeft u een klacht? Dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris.

Onze specialisten

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH