Veiligheid en privacy

Uw gegevens staan niet op internet. Mijn Radiotherapiegroep is een beveiligde omgeving die tussen de beveiligde computeromgeving van Radiotherapiegroep en het internet staat. Nadat u bent ingelogd met uw DigiD en extra controle via sms of DigiD-app wordt er tijdelijk een verbinding gemaakt met uw dossier op het beveiligde netwerk van Radiotherapiegroep. U ziet uw gegevens dan in Mijn Radiotherapiegroep. Zodra u uitlogt, wordt deze verbinding direct verbroken en stopt de online toegang tot uw gegevens. Uw gegevens zijn dus alleen online te benaderen als u dat zelf wilt.

Uw e-consulten worden opgeslagen in uw patiëntendossier. Alle medewerkers van Radiotherapiegroep die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot de gegevens in uw patiëntendossier. Dat betekent dat zij ook uw e-consulten kunnen inzien.

Medische gegevens worden alleen gedeeld met zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn. Bijvoorbeeld wanneer u wordt doorverwezen naar een ander ziekenhuis of voor een bespreking in een multidisciplinair overleg (MDO). Radiotherapiegroep kan een zorgverlener buiten ons instituut of iemand anders alleen toegang geven tot uw medische gegevens met uw toestemming. Waarvoor u toestemming geeft, bepaalt u zelf.

Medische gegevens worden via een digitaal uitwisselingssysteem gedeeld. Hierbij kunnen uw gegevens snel en veilig, via een computer, worden ingezien door zorgverleners uit andere instellingen.

Zorgverleners mogen alleen de voor hen belangrijke gegevens inzien. Er wordt bijgehouden welke zorgverlener, welke gegevens op welk moment bekijkt. Als u wilt kunt u een overzicht krijgen van iedereen die uw gegevens heeft opgevraagd. Zorgverzekeraars en verzekeringsartsen krijgen geen toegang tot uw gegevens.

Alleen met uw toestemming worden gegevens uit uw medisch dossier gebruikt voor onderzoek om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Waarvoor u toestemming geeft, bepaalt u zelf. U kunt uw toestemming altijd wijzigen of intrekken in het portaal bij ‘Mijn gegevens’, onderdeel ‘Toestemmingen’.

Via het onderdeel ‘Mijn gegevens’, onderdeel ‘Toestemmingen’ kunt u toestemming geven dat uw nabestaanden uw medisch dossier na uw overlijden mogen inzien of een kopie mogen ontvangen. U kunt met uw arts bespreken en laten vastleggen welke informatie wel/niet mag worden verstrekt. Vult u niets in, dan mag na overlijden geen inzage worden verleend.

Meer vragen?
De informatie op deze pagina gaat over het patiëntenportaal. De meest gestelde vragen over uw behandeling bij Radiotherapiegroep vindt u hier.

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan telefonisch contact op met de Helpdesk Mijn Radiotherapiegroep. Zij zijn op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur bereikbaar op 088-779 05 55.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH