Voor patiënt Home Patiënt Studie en onderzoek

Help behandeling van kanker te verbeteren

De behandeling van kanker wordt steeds verder verbeterd. Het kan zijn dat uw radiotherapeut-oncoloog u vraagt deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek. Uiteraard kunt u hierop zonder opgaaf van redenen ‘nee’ antwoorden. Dit heeft verder geen consequenties voor uw behandeling of de kwaliteit ervan. Als u wel deelneemt aan een medisch wetenschappelijk onderzoek, dan helpt u mee aan het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden die mogelijk veiliger en effectiever zijn dan bestaande.

Meer informatie leest u onder Kwaliteit en Veiligheid.

POWER

Gerandomiseerd onderzoek voor de evaluatie van erectiestoornis na gehele of gedeeltelijke prostaat brachytherapie.

PELVEX-2

Multicenter, open-label, gerandomiseerd, gecontroleerd, parallelle armen klinische studie naar inductie chemotherapie gevolgd door chemoradiotherapie versus chemoradiotherapie alleen als neoadjuvante behandeling voor patiënten met een lokaal recidief rectumcarcinoom.

TAPESTRY

Haalbaarheidsonderzoek naar de behandeling van definitieve chemoradiotherapie en bintrafusp alfa bij patiënten met slokdarmkanker.

OLIGO CARE

Onderzoek om anoniem behandel- en beeldvormingsgegevens te verzamelen om inzicht te krijgen in palliatieve behandeling en kwaliteit van leven.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH