Voor patiënt Home Patiënt Verdere informatie

De juiste informatie vergaren

Onze medewerkers staan altijd voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en u zo goed mogelijk te begeleiden tijdens en na uw behandeling. Toch kan het zijn dat u uw zorgen en ervaringen wilt delen met anderen of dat u meer wilt weten over uw ziekte en het mogelijke verloop ervan. Op internet zijn tal van websites te vinden die goede, maar soms ook minder goede of zelfs onjuiste informatie aanbieden. Daarom hebben wij hieronder een selectie gemaakt van links die een betrouwbare basis vormen om u verder te oriënteren.   

Lotgenotencontact

Contact met een patiënt die in dezelfde situatie zit of zat als u, kan een goede steun zijn. U kunt in contact komen met lotgenoten via een patiëntenvereniging. Het contact kan variëren van een eenmalig telefoongesprek, e-mail, persoonlijk contact of deelname aan een groepsgesprek. Informatie over verschillende patiëntenverenigingen kunt u krijgen via www.kanker.nl.

Toon Hermans Huis Arnhem

Het Toon Hermans Huis Arnhem is een ontmoetingsplaats voor ieder die geraakt is door kanker. Hun deur staat open voor iedereen die te maken heeft (gehad) met deze ziekte: (ex-)patiënten, naasten en nabestaanden. Centraal staat de mens, niet de ziekte. In het THHA vindt u gezelschap, activiteiten, informatie en voorlichting. Meer informatie leest u op: www.thharnhem.nl

Lees verder onder Psychosociale zorg voor meer adressen waar u terecht kunt.

KWF Kanker Bestrijding

Het KWF geeft informatie over de verschillende aspecten van kanker, over de behandeling, onderzoek en preventie van de meest voorkomende kankersoorten. De KWF infolijn (0800 – 022 66 22) is gratis en alle werkdagen van 9 tot 18 uur bereikbaar. Lees meer op www.kwfkankerbestrijding.nl.

Thuiszorg

U kunt als gevolg van uw ziekte en de behandeling behoefte hebben aan hulp in uw thuissituatie. Thuiszorg kan u daarbij ondersteunen, voorlichten en advies geven op velerlei gebied. U kunt rechtstreeks in contact komen met thuiszorg of via verwijzing van de specialist, huisarts of verpleegkundige.

Kinderen en kanker

Voor kinderen zijn de begrippen ‘kanker’ en ‘radiotherapie’ vaak moeilijk te begrijpen. U kunt bij ons het boekje ‘Radio Robbie’ lenen. Dit boekje legt op speelse wijze de werking van radiotherapie uit. Mocht u hier behoefte aan hebben, meldt u dit dan bij de doktersassistentes.

De site www.kankerspoken.nl van het KWF is speciaal gemaakt voor kinderen waarvan de ouders kanker hebben. De informatie is onderverdeeld in verschillende leeftijdscategorieën. Ook voor ouders, leerkrachten en andere geïnteresseerden is er informatie op deze site te vinden.

werkenenkanker

Werken en kanker

Uw ziekte en behandeling hebben natuurlijk ook gevolgen voor uw (eventuele) werk. Gelukkig kunnen steeds meer mensen hun werk weer oppakken, maar dit gaat niet vanzelf. Hiervoor is het essentieel dat uw werkgever en u met elkaar in gesprek blijven.

De Roadmap Werkkracht bij kanker kan daarbij helpen. Dit hulpmiddel is gemaakt in een samenwerking tussen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), OVAL (de brancheorganisatie voor arbodienstverleners) en het in oncologie gespecialiseerde re-integratiebedrijf Re-turn.

In de roadmap ziet u globaal hoe het tijdspad verloopt vanaf het moment dat een werknemer kanker als diagnose krijgt. Verder leest u welke stappen u en uw werkgever kunnen zetten om ervoor te zorgen dat u aan het werk kunt blijven of weer aan het werk kunt komen.

Anderstaligen

Op de Engelstalige site www.macmillan.org.uk is in 11 verschillende talen informatie over kanker en behandelingen te vinden.

Spreekt u geen Nederlands of kunt u de taal moeilijk verstaan, dan kan het Tolk- en Vertaalcentrum uitkomst bieden. Dit centrum beschikt over tolken die meer dan 200 verschillende talen spreken, verdeeld over heel Nederland. Zij kunnen helpen bij een gesprek met u en de radiotherapeut-oncoloog. Ook kunt u er ook voor kiezen om iemand uit uw eigen omgeving mee te nemen die kan vertalen.

Psychosociale zorg

Helen Dowling Instituut

Het Helen Dowling Instituut in Arnhem helpt u en uw naasten om te gaan met met emoties zoals angst, vermoeidheid, stress en verdriet. Zij bieden professionele zorg in de vorm van individuele gesprekken, maar ook groepsgesprekken en internettherapie voor o.a. het verminderen van vermoeidheid en angst. Deze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Meer informatie leest u op www.hdi.nl

Kenniscentrum Oncologie

Het Kenniscentrum Oncologie in Deventer is erop gericht om de onrust en onzekerheid die kanker met zich meebrengt het hoofd te bieden. U kunt op eigen initiatief binnenlopen of u wordt verwezen door uw huisarts, specialist of andere hulpverleners.

Lees verder onder Lotgenotencontact voor meer adressen waar u terecht kunt.

Leveranciers medische hulpmiddelen

Op de website www.thgn.nl vindt u informatie over erkende haarwerkers (pruiken) in Nederland.

Op de website www.semh.info vindt u informatie over leveranciers van medische hulpmiddelen (o.a. leveranciers van borstprotheses).

Rechten en plichten

Bij vragen over rechten en plichten van de patiënt verwijzen wij u naar de website van de overheid www.rijksoverheid.nl waar u bij gezondheid en zorg meer informatie over dit onderwerp kunt vinden.

Welke rechten en plichten u als patiënt bij Radiotherapiegroep heeft leest u hier.

Onze specialisten

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH