Voor patiënt Home Patiënt Onze werkwijze

Hoe verloopt uw behandeling?

Uw behandelend arts, bijvoorbeeld uw internist of chirurg, heeft u doorverwezen naar Radiotherapiegroep voor een bestralingsbehandeling. Wij hebben daar begrip voor en u kunt dan ook op ieder moment uw vragen en opmerkingen aan ons voorleggen. Tijdens en na de behandeling bij Radiotherapiegroep hebben we altijd oog voor uw persoonlijke situatie. Daarbij vinden we het belangrijk dat we uw privacy respecteren en zorgen dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

W_4058

Uw eerste gesprek

Voordat we starten met de bestralingen heeft u een intakegesprek met uw radiotherapeut-oncoloog of physician assistant. U krijgt hiervoor van ons telefonisch en schriftelijk een uitnodiging. Tijdens deze eerste afspraak maakt u kennis met uw hoofdbehandelaar en wordt het verloop van uw behandeling besproken.

Denk eraan dat u bij uw eerste bezoek aan onze locatie het volgende meeneemt:

  • pasje van uw ziektekostenverzekering
  • geldig identiteitsbewijs
  • een actueel overzicht van uw medicijnen (op doktersrecept en zelfmedicatie); een overzicht is op te vragen bij uw apotheek (AMO).

Als er iets in deze gegevens wijzigt, is het belangrijk dat u dit aan ons doorgeeft.
U kunt hiervoor terecht bij één van onze polimedewerkers.

We raden u aan om alle vragen die u heeft op te schrijven zodat u ze niet vergeet te stellen. Omdat er tijdens dit intakegesprek veel op u afkomt, is het raadzaam om iemand uit uw nabije omgeving mee te nemen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid het gesprek op te nemen om later nog eens op uw gemak terug te kunnen luisteren. U hoeft hiervoor geen toestemming aan ons te vragen maar we stellen het zeer op prijs als u het aan ons meldt.

Aan de hand van de beschikbare gegevens en eventueel een lichamelijk onderzoek bespreekt de radiotherapeut-oncoloog met u een behandelplan en geeft hij u uitleg over de bestraling. Na uw eerste bezoek worden vervolgafspraken gepland ter voorbereiding op de behandeling.

pv_MG_3946

Voorlichting

Ter voorbereiding op de bestraling heeft u een voorlichtingsgesprek met één van onze Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundigen (MBB’ers). Deze medewerker is opgeleid om bestralingstechnieken toe te passen en is tevens gespecialiseerd in het geven van voorlichting. Tijdens het gesprek krijgt u uitleg over uw behandeltraject door middel van een digitale presentatie. Verder krijgt u informatiemateriaal mee om thuis nog eens door te lezen. Wij raden u aan om ook bij dit gesprek iemand uit uw nabije omgeving mee te nemen.

W_4138

CT-scan

Voor een goede bestralingsbehandeling is het van belang om nauwkeurig de plaats van de tumor(en) en de omliggende organen in het lichaam in beeld te brengen. Dat doen we door een CT-scan te maken met een röntgentoestel. Zo kunnen we bepalen waar en hoe de bestraling precies gegeven moet worden. Het maken van een CT-scan duurt ongeveer 10 tot 20 minuten. In sommige gevallen wordt door middel van een infuus contrastvloeistof toegediend om het gebied of belangrijke structuren beter zichtbaar te maken.

Het is belangrijk dat u bij de behandeling steeds op exact dezelfde plek bestraald wordt. Daarvoor worden soms speciale hulpmiddelen gebruikt. Na het CT-onderzoek worden enkele tatoeagepuntjes op uw lichaam gezet, zodat u tijdens de bestraling exact hetzelfde gepositioneerd kunt worden.
Als u bestraald moet worden op uw hoofd of hals, wordt er eerst een kunststof masker gemaakt (in de mouldroom) waardoor de positie van uw hoofd gedurende de behandelingen altijd precies hetzelfde is.

U krijgt geen uitslag van de CT scan aangezien deze informatie alleen gebruikt wordt voor plaatsbepaling en berekening. Aan de hand hiervan bepaalt uw radiotherapeut-oncoloog het juiste bestralingsgebied.

W_4178

Mouldroom

Voor een goede bestralingsbehandeling is het van belang dat u tijdens iedere bestraling in dezelfde positie ligt. Om dit te kunnen doen, maken wij op de mouldroom hulpmiddelen. Als dit voor u van toepassing is krijgt u hiervoor in de voorbereidende fase, nog voor de CT-scan, een afspraak.

Als wij u bijvoorbeeld bestralen op uw hoofd of hals, maken wij eerst een kunststof masker waardoor de positie van uw hoofd gedurende de behandelingen altijd precies hetzelfde is. De hulpmiddelen worden op maat gemaakt en worden zowel bij de CT-scan als bij iedere bestraling gebruikt.

W_3742

Uw bestralingsplan

Met de informatie van de CT-scan en eventueel eerder verrichte diagnostische onderzoeken maken wij een optimaal bestralingsplan voor u. Dat gebeurt door een team behandelaars, bestaande uit radiotherapeuten-oncologen, MBB’ers en klinisch fysici. In het bestralingsplan leggen we vast hoe vaak u bestraald moet worden, met welke hoeveelheid stralingseenheden wordt gewerkt en vanuit welke richtingen wordt bestraald. Dit alles om een maximaal effect te bereiken en tegelijkertijd het omliggende weefsel te ontzien.

Het duurt gemiddeld één tot twee weken voordat u wordt opgeroepen voor de eerste bestraling. Dit is vanwege de complexiteit van de berekeningen en de benodigde controles hiervan.

W_3923
W_3934

De bestralingen

De bestraling wordt uitgevoerd door minimaal twee Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundigen (MBB’ers). Zij zijn speciaal opgeleid om de bestralingstechnieken toe te passen. De MBB’ers begeleiden u dagelijks tijdens de hele behandeling. U kunt hen altijd al uw vragen stellen. Als het nodig is, kunnen zij uw vragen doorgeven aan de radiotherapeut-oncoloog.

Bestralingsplan

De hoeveelheid bestralingsbundels en de precieze duur van iedere bestralingsbundel zijn bepaald in uw bestralingsplan en zijn per patiënt verschillend. De bestraling wordt vanuit meerdere richtingen gegeven. Doorgaans duurt de bestraling per richting ongeveer veertig seconden. De MBB’ers zorgen dat u goed op de behandeltafel ligt en u bestraald wordt vanuit de verschillende richtingen. Als de bestralingsdosis is gegeven, slaat het toestel automatisch af. De straling is dan meteen uit de ruimte verdwenen. Eén bestralingssessie, inclusief uit- en aankleden, duurt in totaal twintig tot dertig minuten.

De juiste positie

Tijdens de bestraling is het belangrijk dat u steeds weer op precies dezelfde manier op de bestralingstafel ligt als tijdens de voorbereiding van de bestraling. Dit controleren wij eventueel met behulp van de lijnen op het hulpmiddel en/of de tatoeagepuntjes die op uw lichaam zijn aangebracht.

Controlescans

Het kan zijn dat wij tijdens de bestralingsbehandeling controlescans maken. Door deze scans te vergelijken met de CT-scan die tijdens de voorbereiding is gemaakt, controleren we uw ligging. Mocht het nodig zijn, dan kunnen we uw ligging corrigeren. Zo wordt u altijd op de juiste plaats bestraald. De scans zeggen niets over de uitwerking van de bestraling en u ontvangt hiervan dan ook geen uitslag.

Communicatie

Probeert u zich zo goed mogelijk te ontspannen als u op de bestralingstafel ligt. Op het moment dat u helemaal goed ligt, starten de MBB’ers de bestraling vanuit de bedieningsruimte. Pas als de MBB’ers aangeven dat de bestraling is afgelopen, hoeft u niet meer stil te liggen. Tijdens de bestraling mag er niemand bij u in de ruimte zijn. Met camera’s houden wij u continu in de gaten. Bovendien is er een intercomverbinding, waarmee wij met u kunnen praten. Mocht er tijdens de bestraling iets met u aan de hand zijn (bijvoorbeeld als u moet hoesten en u dit niet langer kunt inhouden), dan onderbreken wij de bestraling onmiddellijk en dan zijn wij binnen een paar seconden bij u.

W_3797

Controle en nazorg

Tijdens de bestralingsbehandeling ziet u uw radiotherapeut-oncoloog regelmatig zodat deze uw vragen kan beantwoorden en uw bijwerkingen kan behandelen. Controle-afspraken vindt u terug in uw afsprakenlijst.

Herstel

De eerste twee maanden na de laatste bestralingsbehandeling staan in het teken van uw herstel. Meestal in de tweede week na de bestraling start uw lichaam met het herstellen van de bijwerkingen. Het verloop ervan is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden.

Nacontrole

Na afloop van de bestralingsperiode zal de radiotherapeut-oncoloog de nacontrole bepalen. Wanneer en hoe vaak dit zal plaatsvinden, hangt af van de tumorsoort, uitgebreidheid van de bestraling en het beloop van klachten tijdens uw bestraling. De afspraken hiervoor krijgt u in de laatste week van uw bestralingsbehandeling.

wachtruimtevoorstellen_MG_3918

Uw behandelteam

Op onze behandellocaties leveren we in teamverband met circa 250 medewerkers zorg voor de patiënten. Hieronder leest u welke medewerkers u bij ons kunt ontmoeten.

Radiotherapeut-oncoloog

Een arts die zich gespecialiseerd heeft in de behandeling van kanker door middel van straling.

Klinisch fysicus

Een deskundige voor de technische en natuurkundige aspecten van de behandeling.

MBB’er

De medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige, afgekort de MBB’er, verzorgt de voorbereiding en uitvoering van de bestraling.

Physician Assistant

De Physician Assistant heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van specifieke soorten kanker en neemt bepaalde taken van de radiotherapeut-oncoloog over.

Doktersassistente

De doktersassistente staat u te woord bij poliafspraken. Ze voert verzorgende handelingen en bloedafname uit en regelt vervoersbewijzen en afspraken met artsen, andere hulpverleners en onderzoeksafdelingen.

Verpleegkundig consulent

De verpleegkundig consulent radiotherapie geeft verpleegkundige zorg en advies, biedt steun en begeleiding en regelt thuiszorg. Ook is hij/zij aanspreekpunt voor de betrokken hulpverleners.

Diëtist(e)

De diëtist(e) geeft persoonlijke voedingsadviezen, waarbij rekening gehouden wordt met ziekte, behandeling en individuele wensen en mogelijkheden.

Receptionist(e)

De receptionist(e) zorgt voor een gastvrije ontvangst, wijst u de weg op onze behandellocatie en staat u graag te woord als u algemene vragen heeft.

Gastvrouw

De gastvrouw schenkt koffie en maakt een praatje met mensen die daar behoefte aan hebben.

Onze specialisten

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH