Voor patiënt Home Patiënt Onze werkwijze

Hoe verloopt uw behandeling?

Uw behandelend arts in het ziekenhuis, bijvoorbeeld uw internist of chirurg, heeft u doorverwezen naar Radiotherapiegroep voor een bestralingsbehandeling. Er komt veel (nieuwe) informatie op u af. Wij proberen u hierbij zo goed mogelijk te begeleiden. In onze behandelwijzer kunt u de informatie over uw behandeling rustig nalezen. En natuurlijk kunt u op ieder moment uw vragen en opmerkingen aan ons voorleggen. Vanzelfsprekend respecteren wij uw privacy en zorgen dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

W_4058

Uw eerste gesprek

Voordat we starten met de bestralingen heeft u een eerste gesprek met uw radiotherapeut-oncoloog. Onze medewerkers van het afsprakenbureau bellen u om deze afspraak in te plannen. Daarna ontvangt u van ons een afspraakbevestiging met onze algemene informatiefolder zodat u zich goed kunt voorbereiden op uw afspraak.

Tijdens het eerste consult maakt u kennis met uw behandelaar en wordt het verloop van uw behandeling besproken. U ontvangt een specifieke folder over uw behandeling. Wilt u deze liever voorafgaand aan uw eerste consult lezen, ga dan naar het onderdeel Patiënt > Soorten Kanker op onze website.

Neem gerust iemand mee

We raden u aan om alle vragen die u heeft op te schrijven en mee te nemen zodat u ze niet vergeet te stellen. Omdat er tijdens het eerste consult met de arts veel op u afkomt, raden wij het aan om iemand uit uw nabije omgeving mee te nemen. Spreekt u geen Nederlands of kunt u de taal moeilijk verstaan, dan kan het Tolkvertaalcentrum uitkomst bieden. Dit centrum beschikt over 130 tolken die ingezet kunnen worden bij een gesprek met u en de radiotherapeut-oncoloog. U kunt er ook voor kiezen om zelf iemand mee te nemen die kan vertalen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid het gesprek op te nemen om later nog eens op uw gemak terug te kunnen luisteren. U hoeft hiervoor geen toestemming aan ons te vragen maar we stellen het zeer op prijs als u het aan ons meldt.

Voorbereidingen

Aan de hand van de beschikbare gegevens en eventueel een lichamelijk onderzoek bespreekt de radiotherapeut-oncoloog met u het behandelplan en geeft hij u uitleg over de bestraling. Na uw gesprek met uw behandelaar vinden er afspraken plaats om uw bestralingen voor te bereiden. Deze vinden veelal plaats op de dag van het consult met uw behandelaar. U kunt deze afspraken terugvinden op ons patiëntenportaal Mijn Radiotherapiegroep. Mocht uw eerste consult op onze locatie in Apeldoorn of Ede plaatsvinden, dan wordt u voor (een deel van) de voorbereidingen op onze locatie in Deventer of Arnhem verwacht. Dit kan extra reistijd betekenen.

W_3986

Inschrijving

Bij uw eerste bezoek aan onze locatie controleren de medewerkers van de polikliniek uw persoonlijke – en verzekeringsgegevens en maken uw inschrijving compleet. Wij vragen u dan ook 15 minuten voor uw afspraak met de radiotherapeut-oncoloog aanwezig te zijn.

Wilt u bij uw eerste bezoek het volgende meenemen:

  • een geldig identiteitsbewijs, bij voorkeur een identiteitskaart of paspoort
  • een actueel overzicht van uw medicijnen (AMO); dit betreft de medicatie die u via de apotheek heeft gekregen maar ook uw zelfmedicatie.

Als er iets in deze gegevens wijzigt, is het belangrijk dat u dit aan ons doorgeeft.
U kunt hiervoor terecht bij onze medewerkers van de polikliniek.

Pasfoto

Bij uw inschrijving maakt de poli assistent van u een pasfoto. Deze wordt toegevoegd in uw elektronisch patiëntendossier. Dit is een extra controle zodat wij tijdens de behandeling weten dat we de juiste persoon voor ons hebben.

Patiëntenpas

Tijdens uw eerste bezoek aan onze locatie ontvangt u een patiëntenpas waarop uw naam, patiëntnummer en een barcode staan. Op de pas zelf staan geen medische gegevens vermeld. Met deze patiëntenpas heeft u toegang tot onze parkeerplaats in Arnhem, Deventer en Apeldoorn. Wij verzoeken u om bij ieder bezoek aan onze locatie uw patiëntenpas mee te nemen. Deze heeft u nodig om u aan te melden voor een bestralingsafspraak bij de aanmeldzuil.

Actueel Medicatie Overzicht (AMO)

U kunt een overzicht van uw medicatie bij de apotheek opvragen en meenemen. Onze doktersassistente neemt deze lijst bij uw eerste bezoek met u door. Een andere mogelijkheid is dat u ons toestemming geeft om uw medicatiegegevens via het Landelijk Schakel Punt (LSP) binnen te halen. Dit kunt u regelen via www.volgjezorg.nl.

pv_MG_3946

Voorlichting

Na het eerste consult met de arts heeft u een voorlichtingsgesprek met één van onze Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundigen (MBB’ers) om u voor te bereiden op uw bestralingsbehandeling. Deze medewerker is opgeleid om bestralingstechnieken toe te passen en is tevens gespecialiseerd in het geven van voorlichting. Tijdens het gesprek krijgt u uitleg over uw behandeltraject door middel van een digitale presentatie. Soms krijgt u nog aanvullend informatiemateriaal mee om thuis nog eens door te lezen. Wij raden u aan om ook bij dit gesprek iemand uit uw nabije omgeving mee te nemen.

W_4138

CT-scan

Voor een optimale bestralingsbehandeling is het van belang om nauwkeurig het tumorgebied en de omliggende organen in beeld te brengen. Dat doen we door een CT-scan te maken met een röntgentoestel. Zo kunnen we bepalen waar en hoe de bestraling precies gegeven moet worden. Het maken van een CT-scan duurt ongeveer 10 tot 20 minuten en vindt plaats op onze locaties in Arnhem en Deventer.

In sommige gevallen wordt door middel van een infuus contrastvloeistof toegediend om het gebied of belangrijke structuren beter zichtbaar te maken.

Het is belangrijk dat u bij de behandeling steeds op exact dezelfde plek bestraald wordt. Daarvoor worden soms speciale hulpmiddelen gebruikt voor een stabiele ligging op de onderzoekstafel. Ook kan het zijn dat wij hulpmiddelen op maat voor u maken. Als dit bij u het geval is, ontvangt u een afspraak op de mouldroom. Na het CT-onderzoek worden enkele tatoeagepuntjes op uw lichaam gezet, zodat u tijdens de bestraling exact hetzelfde gepositioneerd kunt worden.

U krijgt geen uitslag van de CT-scan. De informatie wordt gebruikt voor plaatsbepaling en berekeningen van uw behandelplan. Aan de hand hiervan bepaalt uw radiotherapeut-oncoloog het juiste bestralingsgebied.

Het kan zijn dat er naast een CT-scan een MRI-scan gemaakt moet worden. Ook deze is bedoeld ter ondersteuning bij het maken van het bestralingsplan. Als dit in uw geval aan de orde is, brengt de arts u hiervan op de hoogte en ontvangt u een afspraak in het aanliggende ziekenhuis.

W_4178

Mouldroom

Voor een goede bestralingsbehandeling is het van belang dat u tijdens iedere bestraling in dezelfde positie ligt. Om dit te kunnen doen, maken wij op de mouldroom hulpmiddelen. Als dit voor u van toepassing is krijgt u hiervoor in de voorbereidende fase, nog voor de CT-scan, een afspraak.

Als wij u bijvoorbeeld bestralen op uw hoofd of hals, maken wij eerst een kunststof masker waardoor de positie van uw hoofd gedurende de behandelingen altijd precies hetzelfde is. De hulpmiddelen worden op maat gemaakt en worden zowel bij de CT-scan als bij iedere bestraling gebruikt.

De afspraken op de mouldroom verschillen in tijdsduur maar vinden altijd op onze locaties in Deventer of Arnhem plaats. Wordt u bestraald in Ede of Apeldoorn, dan zorgen wij er voor dat uw hulpmiddelen op de dagen van uw bestraling op die locatie aanwezig zijn.

W_3742

Uw bestralingsplan

Met de informatie van de CT-scan en eventueel eerder verrichte diagnostische onderzoeken maken wij een optimaal bestralingsplan voor u. Dat gebeurt door een team behandelaars, bestaande uit radiotherapeuten-oncologen, MBB’ers en klinisch fysici. In het bestralingsplan leggen we vast hoe vaak u bestraald moet worden, met welke hoeveelheid stralingseenheden wordt gewerkt en vanuit welke richtingen wordt bestraald. Dit alles om een maximaal effect te bereiken en tegelijkertijd het omliggende weefsel te ontzien.

Eén of twee werkdagen na uw CT-scan bellen wij u om uw eerste bestralingsafspraak door te geven. Wij streven er naar u zo snel mogelijk te behandelen. Doorgaans zitten er 7 tot 14 dagen tussen uw eerste consult en uw eerste bestraling. Deze tijd hebben wij nodig i.v.m. de complexiteit van de berekeningen en de benodigde controles door diverse specialisten hierop.

W_3923
W_3934

De bestralingen

De bestraling wordt uitgevoerd door minimaal twee Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundigen (MBB’ers). Zij zijn speciaal opgeleid om de bestralingstechnieken toe te passen. De MBB’ers begeleiden u dagelijks tijdens de hele behandeling. U kunt hen altijd al uw vragen stellen. Als het nodig is, kunnen zij uw vragen doorgeven aan de radiotherapeut-oncoloog.

Identificatie

In het kader van kwaliteit en veiligheid scannen wij vóór iedere bestraling uw hand. Alleen als de handpalmscan klopt met uw patiëntgegevens, zal het bestralingstoestel daadwerkelijk starten. Het geeft u en ons nog meer zekerheid dat we u de juiste behandeling geven.

De juiste positie

De MBB’ers leggen u voor de bestraling met behulp van de markeringen en eventuele hulpmiddelen weer in dezelfde houding als op de CT-scan. Als u op de bestralingstafel ligt, is het van belang dat u zich probeert te ontspannen en stil blijft liggen.

Controlescans

Tijdens de gehele behandelperiode maken wij regelmatig controlescans op het bestralingstoestel. Deze scans gebruiken wij om de juiste ligging te bepalen. Indien nodig wordt er gecorrigeerd zodat de bestraling precies op de juiste plek terecht komt. De beelden zeggen niets over het effect van de bestraling.

Communicatie

Als u in de juiste positie ligt, zullen de MBB’ers de bestralingsruimte verlaten en houden u via een beeldscherm in de gaten. Zij kunnen u tevens via een intercom horen. Tijdens de bestraling mag niemand bij u in de ruimte zijn in verband met de straling. De MBB’ers gaan het voor u gemaakte stralingsplan uitvoeren. Pas als de MBB’ers aangeven dat de bestraling is afgelopen, hoeft u niet meer stil te liggen. Mocht er tijdens de bestraling toch iets met u aan de hand zijn, omdat u bijvoorbeeld moet hoesten dan kunnen wij de bestraling onmiddellijk onderbreken en zijn dan binnen enkele seconden bij u.

Bestralingsafspraken

Bij uw eerste bestraling ontvangt u van ons een overzicht van uw bestralingsafspraken. Ook ziet u op dit overzicht de afspraken met bijvoorbeeld de verpleegkundig consulent, diëtist en tussentijdse controles met uw arts terug. Ook kunt u uw afspraken terugvinden op ons patiëntenportaal Mijn Radiotherapiegroep.

W_3797

Controle en nazorg

Tijdens de bestralingsbehandeling ziet u uw behandelaar regelmatig zodat hij/zij uw vragen kan beantwoorden en uw bijwerkingen kan behandelen. De tussentijdse controles vindt u terug in uw afsprakenlijst.

Herstel

De eerste twee maanden na de laatste bestralingsbehandeling staan in het teken van uw herstel. Meestal in de tweede week na de bestraling start uw lichaam met het herstellen van de bijwerkingen. Het verloop ervan is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden.

Nacontrole

Na afloop van de bestralingsperiode zal de radiotherapeut-oncoloog de nacontrole bepalen. Wanneer en hoe vaak dit zal plaatsvinden, hangt af van de tumorsoort, uitgebreidheid van de bestraling en het beloop van klachten tijdens uw bestraling. Meer informatie hierover ontvangt u op de dag van uw laatste bestraling bij de polikliniek. Eventueel krijgt u dan meteen uw controleafspraak mee als deze binnen 12 weken gepland moet worden.

Klachten

Indien u na uw laatste bestraling klachten heeft, waarvan u denkt dat ze samenhangen met de bestraling of problemen ervaart bij de verwerking van uw ziekte, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij begrijpen dat dit niet altijd kan wachten tot uw volgende controleafspraak.
Onze medewerkers van de polikliniek helpen u graag en mocht het nodig zijn dan verwijzen zij u door naar uw radiotherapeut of een andere specialist.

Ook kunt u ons een bericht sturen via Mijn Radiotherapiegroep. Start hiervoor een E-consult. In het geval van spoed verzoeken wij u om te bellen.

wachtruimtevoorstellen_MG_3918

Uw behandelteam

Op onze behandellocaties leveren we in teamverband met circa 250 medewerkers zorg voor de patiënten. Hieronder leest u welke medewerkers u bij ons kunt ontmoeten.

Radiotherapeut-oncoloog

Een arts die zich gespecialiseerd heeft in de behandeling van kanker door middel van straling.

Klinisch fysicus

Een deskundige voor de technische en natuurkundige aspecten van de behandeling.

MBB’er

De medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige, afgekort de MBB’er, verzorgt de voorbereiding en uitvoering van de bestraling.

Physician Assistant

De Physician Assistant heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van specifieke soorten kanker en neemt bepaalde taken van de radiotherapeut-oncoloog over.

Medewerker afsprakenbureau

De medewerker van het afsprakenbureau plant uw afspraken tijdens uw gehele behandelingstraject.

Doktersassistent

De doktersassistent staat u te woord bij de polikliniek. Ze voert verzorgende handelingen en bloedafname uit en regelt vervoersbewijzen en afspraken met artsen, andere hulpverleners en onderzoeksafdelingen.

Verpleegkundig consulent

De verpleegkundig consulent radiotherapie geeft verpleegkundige zorg en advies, biedt steun en begeleiding en regelt thuiszorg. Ook is hij/zij aanspreekpunt voor de betrokken hulpverleners.

Diëtist

De diëtist geeft persoonlijke voedingsadviezen, waarbij rekening gehouden wordt met ziekte, behandeling en individuele wensen en mogelijkheden.

Receptionist

De receptionist zorgt voor een gastvrije ontvangst, wijst u de weg op onze behandellocatie en staat u graag te woord als u algemene vragen heeft.

In onze behandelwijzer proberen wij u zo goed mogelijk te informeren over ons bestralingsinstituut en voor te bereiden op uw bestralingsbehandeling. U ontvangt deze voorafgaand aan uw eerste gesprek en daarnaast bieden wij u een ringband aan als u de eerste keer bij ons op locatie komt om alles bij elkaar te bewaren.

Een onderdeel van de behandelwijzer is ons Algemene Informatieboekje. Deze kunt u hieronder inzien en eventueel downloaden. Ook ontvangt u een specifieke folder over uw behandeling. U vindt de patiëntenfolders die wij u verstrekt hebben ook terug in Mijn Radiotherapiegroep.

Onze specialisten

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH