Over Radiotherapiegroep Home Radiotherapiegroep Uw ervaring

Uw ervaring

Radiotherapiegroep streeft ernaar om u zorg en behandeling van het allerhoogste niveau te bieden, met aandacht voor uw persoonlijke wensen en behoeften. Het kenbaar maken van uw ervaringen en ideeën helpt ons onze zorg- en dienstverlening te verbeteren.

Complimenten
Als u tevreden bent over onze zorg- en dienstverlening, horen we dit graag. Op deze manier kunnen we dit verder uitbouwen. Uw complimenten worden gedeeld met de medewerkers die betrokken zijn bij uw zorg.

Suggestie
Als u een suggestie heeft waarmee we onze zorg- en dienstverlening zouden kunnen verbeteren, vinden we het enorm waardevol als u deze aan ons kenbaar maakt.

Klacht
Als u onverhoopt niet tevreden bent over onze zorg- en dienstverlening, is het mogelijk om een klacht in te dienen. U kunt uw klacht indienen via het feedback formulier, maar u kunt ook mailen naar klachtenfunctionaris@radiotherapiegroep.nl of telefonisch contact opnemen met onze klachtenfunctionaris via telefoonnummer 088-779 0526.

De klachtenfunctionaris gaat n.a.v. uw klacht met u in gesprek en neemt hier een onafhankelijke en onpartijdige positie in. Er wordt naar u geluisterd en gekeken naar passende maatregelen.

Komt u er met de klachtenfunctionaris niet uit, dan kunnen wij in overleg met u de klachtencommissie van het aanpalend ziekenhuis inschakelen.

Via onderstaand formulier ontvangen wij graag uw compliment, suggestie of klacht. U ontvangt van ons een reactie.

Wij verzoeken u dit formulier niet te gebruiken voor medisch inhoudelijke opmerkingen of vragen. Met het sturen van een E-consult via ons patiëntenportaal komt u met uw behandelaar in contact.

    [recaptcha]


    START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH