Over Radiotherapiegroep Home Radiotherapiegroep Uw ervaring

Uw ervaring

Radiotherapiegroep streeft ernaar om u zorg en behandeling van het allerhoogste niveau te bieden, met aandacht voor uw persoonlijke wensen en behoeften. We willen graag dat patiënten tevreden zijn over onze medische zorg- en dienstverlening. Daarom onderzoeken wij hoe patiënten onze zorg ervaren. Op die manier krijgen wij inzicht in de kwaliteit van onze zorg vanuit het perspectief van de patiënt. Dat biedt ons mogelijkheden om onze zorg te verbeteren.

-> Patiëntervaringsmeting
Wij onderzoeken de ervaringen van onze patiënten op een systematische manier met behulp van de Patiëntervaringsmeting (PEM)vragenlijsten.


-> Compliment, suggestie of klacht

Het kenbaar maken van uw ervaringen en ideeën helpt ons onze zorg- en dienstverlening te verbeteren.

– Complimenten
Als u tevreden bent over onze zorg- en dienstverlening, horen we dit graag. Op deze manier kunnen we dit verder uitbouwen. Uw complimenten worden gedeeld met de medewerkers die betrokken zijn bij uw zorg.

– Suggestie
Als u een suggestie heeft waarmee we onze zorg- en dienstverlening zouden kunnen verbeteren, vinden we het enorm waardevol als u deze aan ons kenbaar maakt.

– Klacht
Als u onverhoopt niet tevreden bent over onze zorg- en dienstverlening, is het mogelijk om een klacht in te dienen. U kunt uw klacht indienen via het feedback formulier, maar u kunt ook mailen naar klachtenfunctionaris@radiotherapiegroep.nl of telefonisch contact opnemen met onze klachtenfunctionaris via telefoonnummer 088-779 0526.

De klachtenfunctionaris gaat n.a.v. uw klacht met u in gesprek en neemt hier een onafhankelijke en onpartijdige positie in. Er wordt naar u geluisterd en gekeken naar passende maatregelen.

Komt u er met de klachtenfunctionaris niet uit, dan kunnen wij in overleg met u de klachtencommissie van het aanpalend ziekenhuis inschakelen.

Via onderstaand formulier ontvangen wij graag uw compliment, suggestie of klacht. U ontvangt van ons een reactie.

Wij verzoeken u dit formulier niet te gebruiken voor medisch inhoudelijke opmerkingen of vragen. Met het sturen van een E-consult via ons patiëntenportaal komt u met uw behandelaar in contact.


    START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH