STAR-TREC

Studie STAR-TREC
Titel studie Kan de endeldarm gespaard worden door lokale excisie na preoperatieve (chemo)radiotherapie in vergelijking met standard chirurgie voor beperkte endeldarm tumoren: de STAR-TREC fase III studie.
Aandachtsgebied Gastro Enterologie
Doel Met de STAR-TREC studie wordt onderzocht welke orgaansparende behandeling het meest succesvol is bij patiënten met een beperkte rectum tumor.

Onderzocht wordt hoeveel patiënten uiteindelijk zonder stoma een goed functionerend resultaat hebben, hoeveel patiënten uiteindelijk alsnog geopereerd moeten worden en welke bijwerkingen er na bestraling en eventueel chemotherapie optreden. Ook wordt gekeken naar de gevolgen van de behandelingen op de dagelijkse bezigheden en op het functioneren in het algemeen (middels o.a. QoL vragenlijsten) en hoe vaak de ziekte is terug gekomen.

September 2021
Locatie Deventer/Apeldoorn
Patiëntinformatie Inclusie vindt plaats in het Deventer Ziekenhuis.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH