UPGRADE-RT

Studie UPGRADE-RT
Titel studie Uniforme FDG-PET gestuurde graduele dosis prescriptie ter vermindering van late toxiciteit, een gerandomiseerde studie met dosis reductie voor electieve bestraling van de hals bij hoofd-halstumoren.

Uniform FDG-PET guided GRAdient Dose prEscription to reduce late Radiation Toxicity (UPGRADE-RT): a randomised controlled trial with dose reduction to the elective neck in head and neck squamous cell carcinoma.

Aandachtsgebied Hoofd-Hals
Doel Dit onderzoek vergelijk de standaardbehandeling met een behandeling waarbij een 20% lagere electieve bestralingsdosis gegeven wordt (uit voorzorg) op lymfeklieren in de hals waarin geen uitzaaiingen gevonden zijn. De bestralingsdosis op de tumor en op lymfeklieren waarin wel uitzaaiingen zijn gevonden is in beide behandelingen gelijk.

Dit moet uitwijzen of de experimentele behandeling in vergelijk met de standaard behandeling:
– een gelijkwaardige genezingskans biedt
– een vermindering geeft van lange termijn bijwerkingen
– een verbetering geeft van de kwaliteit van leven na de behandeling

Startdatum April 2016
Locatie Arnhem
Patiëntinformatie Link naar Patiëntinformatie

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH