Over Radiotherapiegroep Home Radiotherapiegroep Samenwerking

Samenwerking

Radiotherapiegroep werkt nauw samen met de verwijzende ziekenhuizen in onze regio. Daarnaast hebben we partnerships met universiteiten, wetenschappelijke partners en de industrie.
Participeren in toegepast wetenschappelijk onderzoek draagt bij aan het verhogen van de kwaliteit. Op deze manier volgen we de nieuwste ontwikkelingen die we indien mogelijk en gewenst implementeren binnen onze organisatie.

We stimuleren opleiding en bij- en nascholing voor alle medewerkers zodat we ons kwaliteitsniveau op peil houden. Hiertoe behoort ook het opleiden van nieuwe professionals.

mdo

Ziekenhuizen in uw regio

Om u de best mogelijke zorg te bieden is een goede samenwerking tussen specialisten onmisbaar. Vanuit al onze locaties werken wij daarom intensief samen met de ziekenhuizen in uw eigen regio en maken onze radiotherapeut-oncologen deel uit van multidisciplinaire teams van medisch specialisten.

Wij werken samen met Rijnstate Ziekenhuis, Deventer Ziekenhuis, Gelre Ziekenhuizen, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Slingeland Ziekenhuis, Ziekenhuis St. Jansdal en Saxenburgh Groep.

wit

Alliantie Regionale Topzorg (ARTZ)
Met Rijnstate in Arnhem, Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede zijn wij verbonden in ARTZ, Alliantie Regionale Topzorg. Het leveren van topzorg staat centraal in de doelstelling van ARTZ. Link naar website ARTZ.

Samenwerken in het Regionaal Oncologisch Netwerk
Om u de best mogelijke zorg te bieden is een goede samenwerking tussen ziekenhuizen onmisbaar. In deze regio van onze locaties in Deventer en Apeldoorn werken Deventer Ziekenhuis, Gelre ziekenhuizen, Isala en Radiotherapiegroep op het gebied van oncologische zorg nauw samen en vormen zo het Regionaal Oncologisch Netwerk. Dit betekent dat we kennis uitwisselen, van elkaar leren en gezamenlijke zorgtrajecten voor patiënten met kanker ontwikkelen. Samen kunnen wij daardoor kwalitatief hoogwaardige oncologische zorg bieden aan al onze patiënten in de regio Veluwe-IJssel.

Oncologische zorg op maat
U kunt in uw eigen ziekenhuis terecht voor de onderzoeken en voor- en nabehandelingen. Het vaststellen van de diagnose en voorstel voor het behandelplan gebeurt in nauw overleg met specialisten uit ons netwerk. Samen met uw behandelend specialist beslist u vervolgens welke behandeling u wilt ondergaan.
Soms wordt u voor een specifieke ingreep of onderdeel van het oncologisch zorgtraject verwezen naar één van de andere aangesloten ziekenhuizen in ons netwerk. In dat ziekenhuis komen dan de beste specialisten uit de regio samen in een behandelteam. Samen zorgen we ervoor dat u de best mogelijke zorg krijgt.

wit

Academische centra

We werken samen met Radboudumc Centrum voor Oncologie (RUCO), Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) en Academisch Medisch Centrum (Amsterdam) ten behoeve van innovatie, wetenschap en opleiding.

wit

Wetenschappelijke partners

Momenteel lopen er verschillende gezamenlijke wetenschappelijke projecten waarin we samen werken met Maastro Clinic te Maastricht.

wit

Protonencentra

Protonentherapie is een nieuwe vorm van bestraling. Deze vorm van externe bestraling maakt gebruik van geladen kerndeeltjes (protonen) die bijna hun hele energie afgeven in de tumor. Hierdoor wordt de dosis op het gezonde omliggende weefsel aanzienlijk lager gehouden. Protonentherapie vergroot niet zozeer de kans op genezing maar maakt de kans op (late) bijwerkingen een stuk kleiner.

Wanneer protonentherapie?
Door de overheid zijn categorieën benoemd die standaard in aanmerking komen voor protonentherapie, bijvoorbeeld kinderen of patiënten met oogtumoren. Daarnaast zijn er categorieën waarbij de artsen eerst moeten onderzoeken of een patiënt wel meer baat heeft bij protonentherapie. Dat geldt voor patiënten met:
-Hoofd-hals kanker
-Longkanker
-Borstkanker
-Hersenkanker

Best passende behandeling
Voor patiënten is de bestraling met protonen niet merkbaar anders dan de gebruikelijke bestraling. Voor patiënten die mogelijk een voordeel zouden kunnen hebben bij protonentherapie, wordt er naast het reguliere behandelplan ook een protonenplan in een protonencentrum gemaakt. Dit vergelijken we met ons eigen behandelplan en samen met de patiënt maken we een afweging voor de best passende behandeling.

wit

Opleidingen

Radiotherapiegroep is een erkend opleidingsinstituut voor radiotherapeut-oncologen, klinisch fysici en medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundigen (MBB-ers). Hiervoor werken wij samen met Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam, Instituut Verbeeten in Tilburg, Radboudumc in Nijmegen, Hanzehogeschool in Groningen en Erasmus Zorgacademie in Rotterdam.

Wij werken ten behoeve van innovatieve projecten samen met de Universiteit Twente (UT). Hier gaat het met name om stages en afstudeerders voor de studierichtingen Technische Geneeskunde en Biomedische Technologie.

wit

Industrie

Radiotherapiegroep kent verschillende samenwerkingsverbanden met bedrijven op het gebied van productinnovatie. Onder meer wordt samengewerkt met Cablon (Theraview), Civco, Elekta, Oldelft en MIM.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH