Voor patiënt Home Patiënt Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Een bestralingsbehandeling en uw kennismaking met een nieuwe behandelaar levert logischerwijs veel vragen op. Een aantal vragen die wij vaak krijgen, is hier uitgelicht.

Heeft u een andere vraag dan u hier bent tegengekomen?
Stel deze gerust tijdens uw bezoek aan Radiotherapiegroep of bel ons op 088-779 00 00.

Ook kunt u ons bereiken via het contactformulier.

Veelgestelde vragen

W_3924

Als u een radiotherapeutische behandeling ondergaat op één van onze behandellocaties wordt dit door uw zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering. Toch adviseren wij u om altijd eerst de polisvoorwaarden te raadplegen of uw zorgverzekeraar te bellen over de vergoeding van uw behandeling.

Eigen risico

Iedereen van 18 jaar en ouder is verplicht een eigen risico te betalen. Op dit moment is dit eigen risico vastgesteld op 385 euro. Dit betekent dat u dit jaar de eerste 385 euro aan zorgkosten die onder de basisverzekering vallen, zelf moet betalen.

Wij sturen de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Hier heeft u geen omkijken meer naar. Wij declareren op basis van Diagnose Behandel Combinaties (DBC). Bekijk hier de gehanteerde tarieven.

Heeft u een vraag over uw rekening, dan kunt u contact opnemen met de Financiële Administratie te bereiken via telefoonnummer 088-779 00 00.

Radiotherapiegroep spant zich in om u zo spoedig mogelijk na aanmelding te behandelen. Tijdige informatie vanuit de verwijzende instellingen is mede bepalend voor eventuele wachttijden.
De wachttijd is binnen Radiotherapiegroep gedefinieerd als de tijd die verstrijkt tussen aanmelding en eerste bestraling. De Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO), de beroepsvereniging voor professionals werkzaam in de radiotherapie, heeft voor de behandeling in radiotherapeutische centra de patiënten verdeeld in drie groepen. Bij deze drie groepen is een richtlijn opgesteld met betrekking tot de wachttijd.

Wij maken onderscheid tussen:

  • acute indicaties (b.v. dreigende dwarslaesie): start behandeling binnen 24 uur
  • subacute indicaties (b.v. ernstige pijn): start behandeling binnen 7 dagen
  • overige indicaties: start behandeling binnen 21 dagen

Wanneer u aangemeld wordt bij Radiotherapiegroep door uw specialist krijgt u, op basis van uw situatie, een indicatie. 100% van de patiënten met een acute indicatie moeten binnen de gestelde wachttijd behandeld worden. Voor de subacute en overige indicaties geldt een door de NVRO vastgestelde norm van 80%.
Radiotherapiegroep presteert beter dan de norm van de NVRO.

Bent u iets kwijt? Vraag bij de receptie naar de gevonden voorwerpen. Alles wat op onze behandellocaties blijft liggen, wordt maximaal 6 maanden bewaard.

Als u liever niet rechtstreeks met de betreffende medewerker wilt spreken of als een gesprek niet bevredigend is verlopen, kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van de Radiotherapiegroep. De klachtenfunctionaris kan mogelijk aanwezige onduidelijkheden ophelderen, tussen u en de betrokken medewerker bemiddelen of u informeren hoe u een officiële klachtenprocedure kunt starten. De klachtenfunctionaris onderneemt alleen stappen in overleg met u. Vanzelfsprekend worden uw klachten vertrouwelijk behandeld.

U kunt op verschillende wijzen in contact komen met de klachtenfunctionaris.

  • Door te bellen naar het algemene nummer (088-779 00 00) en te vragen om doorverbonden te worden met de klachtenfunctionaris. Waarbij u in geval van afwezigheid op een later tijdstip wordt teruggebeld.
  • Door gebruik te maken van het feedbackformulier in de behandelwijzer vindt en te versturen naar het daarop vermelde adres.
  • Door de klachtenfunctionaris via de mail te benaderen, email: kwaliteit@radiotherapiegroep.nl.of kijk hier op onze website: https://www.radiotherapiegroep.nl/radiotherapiegroep/uwervaring/
  • Door het formulier in te vullen op onze website.

Radiotherapiegroep is van mening dat persoonsgegevens van patiënten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt Radiotherapiegroep dan ook overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacywetgeving. In ons privacyreglement is omschreven welke gegevens van u worden vastgelegd en hoelang ze worden bewaard. Alleen medewerkers die hiertoe zijn bevoegd, kunnen uw gegevens inzien. Iedere medewerker heeft een geheimhoudingsplicht. Uw gegevens kunnen gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden. Uw privacy wordt gewaarborgd door het naleven van de hiervoor geldende regelgeving zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst en Wet Medisch Wetenschappelijk onderzoek met Mensen.

Om goede zorg te kunnen verlenen zijn voor patiënten rechten en plichten vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Bij het onderdeel Kwaliteit & Veiligheid op onze website geven wij meer informatie over deze regelgeving.

Hoe wij uw privacy respecteren en zorg dragen voor uw persoonlijke gegevens leest u in ons privacystatement.

De reiskosten (eigen vervoer, taxi of openbaar vervoer) die u maakt om naar onze locatie te komen worden in de meeste gevallen vergoed door uw zorgverzekeraar. U dient wel zelf eerst de eigen bijdrage te betalen. Wij adviseren u zo snel mogelijk bij de start van uw behandeling contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te informeren wat hiervoor de regels zijn.

Via uw zorgverzekeraar vraagt u een formulier voor zittend ziekenvervoer aan. Dit formulier vult u gedeeltelijk zelf in. Voor het andere deel kunt u terecht bij de medewerkers van de polikliniek. Ook kunt u bij hen terecht als er nog vragen of onduidelijkheden zijn.

Parkeren (Deventer)

Onze behandellocatie beschikt over een eigen parkeerterrein waar u gratis kunt parkeren. Tijdens de periode dat u behandeld wordt, krijgt u een patiëntenpas waarmee u de slagboom kunt openen. Uitrijden is mogelijk zonder pas. De pas werkt alleen op de momenten als u bij ons een afspraak heeft.

Parkeren (Arnhem)

Onze behandellocatie in Arnhem beschikt over een eigen parkeerterrein waar u gratis kunt parkeren. Tijdens de periode dat u bestraald wordt, krijgt u een patiëntenpas waarmee u de slagboom kunt openen. Uitrijden is mogelijk zonder pas. De pas werkt alleen op de momenten als u bij ons een afspraak heeft.

Parkeren (Ede)

In de parkeergarage van Ziekenhuis Gelderse Vallei is voldoende gelegenheid om te parkeren. Het tarief voor de parkeergarage is € 1,00 voor 30 minuten, tot een maximum van € 8,00 per dag. Er is ook een parkeerservice waar u gebruik van kunt maken.
Elke keer dat u bij ons komt voor een bestralingsafspraak stellen wij een uitrijkaart beschikbaar waarmee u de parkeergarage kosteloos kunt verlaten.
Meer informatie over het parkeren en de parkeerservice leest u op de website van Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Parkeren (Apeldoorn)

Onze locatie in Apeldoorn beschikt over een eigen parkeerplaats aan de achterzijde van het ziekenhuis. U ontvangt een uitrijkaart waarmee u het parkeerterrein gratis kunt verlaten.

Het is mogelijk uw elektrische auto te laden op ons laadplein op de parkeerplaatsen in Arnhem, Deventer en Apeldoorn. Opladen kan tegen kostprijs (10 ct/kWh), zonder start- of tijdtarief. We hebben echter geen invloed op de transactiekosten die de aanbieder van uw laadpas eventueel in rekening brengt.

Er zijn geen belemmeringen dat u tijdens uw bestralingsbehandeling de griepprik haalt. Echter als u in deze periode ook chemo krijgt, adviseren wij u eerst met uw oncoloog te overleggen.

Het is nooit verstandig om op het heetst van de dag zonder bescherming te gaan zonnen. In de periode dat u bestraald wordt, adviseren wij u de zon te vermijden.

Kort nadat u bent bestraald, adviseren wij u het bestraalde gebied te bedekken. Gebruik een goede zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor. Uw huid is kort na de bestraling namelijk overgevoelig.

Ook in het eerste jaar na de behandeling is het belangrijk dat u extra voorzichtig bent met zonnen en gebruik van de zonnebank.

Nee, na de bestraling blijft er geen straling achter in het lichaam, ook niet in zweet, urine, ontlasting of sperma. U bent dus niet radioactief en daardoor vormt u geen gevaar voor uw omgeving. Bij inwendige bestraling, ook wel brachytherapie genoemd, brengen we radioactief materiaal in of bij de tumor aan. In verband met de straling treffen we daarbij speciale veiligheidsmaatregelen. Als dit voor u van toepassing is, leest u hierover meer in uw behandelwijzer.

Bestraling is een plaatselijke behandeling. Afhankelijk van de soort behandeling en het bestraalde gebied kan er een huidreactie ontstaan zoals roodheid, droogheid en gevoeligheid van de huid. Lees meer over wat u zelf kunt doen bij Adviezen.

Iedere patiënt heeft toegang tot Mijn Radiotherapiegroep door met behulp van DigiD in te loggen op https://mijn.radiotherapiegroep.nl.

Meer informatie en uitleg over het patiëntenportaal leest u hier.

Onze specialisten

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH