Voor patiënt Home Patiënt Patiëntenpanel

Denk met ons mee

Via diverse wegen vergaren we de ervaringen en ideeën van patiënten die ons helpen onze zorg en dienstverlening te verbeteren.

Patiënten die zich betrokken voelen en mee willen denken kunnen zich aanmelden om deel te nemen in het patiëntenpanel van Radiotherapiegroep. We streven naar een panel met een diversiteit aan deelnemers zodat onze patiëntengroep zo breed mogelijk vertegenwoordigd is.

We stellen het zeer op prijs als u mee wilt doen.

Wat houdt deelname in het patiëntenpanel in?

Als panellid krijgt u maximaal 4 keer per jaar een uitnodiging om met ons mee te denken over een actueel onderwerp dat speelt binnen Radiotherapiegroep of in de gezondheidszorg. Het kan zijn dat wij u via email vragen een online vragenlijst in te vullen of we nodigen u uit voor een fysieke bijeenkomst op één van onze locaties. Hierbij vragen we naar uw ervaringen of uw mening over een specifiek onderwerp. Mogelijke onderwerpen zijn: kwaliteit van zorg, bejegening, veiligheid, voorlichting, wachttijden, vervoer en huisvesting.

Deelname is geheel vrijblijvend

Uiteraard is de deelname aan ons patiëntenpanel vrijwillig en verplicht u tot niets. Panelleden kunnen zelf bepalen hoe vaak, wanneer en aan welke vragenlijst of bijeenkomst ze deel willen nemen. Ook kan een lid op ieder gewenst moment uit het panel stappen.

Aanmelden patiëntenpanel

Voelt u zich betrokken bij Radiotherapiegroep en spreekt het bovenstaande u aan? Dan is deelname in het patiëntenpanel wellicht iets voor u.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar kwaliteit@radiotherapiegroep.nl. Ook kunt u op dit e-mailadres terecht voor meer informatie of om u af te melden als panellid.

Wat doen we met de resultaten?

Wij hechten veel waarde aan privacy en gaan uiteraard vertrouwelijk om met de gegevens en antwoorden die de panelleden geven. De antwoorden en reacties die u via het panel verstrekt, verwerken wij anoniem. Na verwerking delen wij de resultaten vanzelfsprekend met de panelleden. Ook wordt de uitkomst gedeeld met de betrokken afdelingen en Raad van Bestuur, zodat zij op basis hiervan verbeteringen kunnen doorvoeren. Persoonlijke en medische gegevens van de panelleden worden niet gekoppeld aan de antwoorden.

Onze specialisten

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH