Voor patiënt Home Patiënt Wat is radiotherapie

Wat is radiotherapie?

Radiotherapie wordt ook wel bestraling genoemd. Bij radiotherapie worden kankercellen bestreden met elektronisch opgewekte fotonen- of elektronenstraling of radioactieve bronnen. Radiotherapie is een (lokale) behandeling, gericht op het remmen en/of vernietigen van tumorcellen in hun groei. Deze behandeling is effectief doordat de tumorcellen gevoeliger zijn voor straling dan gezonde cellen. De cellen die door de behandeling vernietigd zijn, worden door het lichaam zelf opgeruimd.

Bij radiotherapie onderscheiden we twee methoden, uitwendige en inwendige bestraling. Welke daarvan voor u de meest geëigende methode is, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Uw radiotherapeut-oncoloog beoordeelt dit voor u.

Soorten behandelingen

W_3924

Uitwendige bestraling

Bij uitwendige bestraling worden de kwaadaardige cellen behandeld met een stralenbundel die nauwkeurig wordt gericht op het te behandelen gebied. Tijdens de behandeling wordt het bestralen van gezond weefsel uiteraard zoveel mogelijk vermeden. Toch bevinden zich ook gezonde cellen in de stralenbundel. Deze kunnen na de behandeling (gedeeltelijk) herstellen.

Bij uitwendige bestraling wordt gebruikgemaakt van een speciaal bestralingstoestel dat een lineaire versneller wordt genoemd. Wij beschikken over 11 bestralingstoestellen: 4 in Arnhem, 3 in Deventer, 2 in Ede en 2 in Apeldoorn met elk een eigen naam.

brachy

Brachytherapie

Inwendige radiotherapie wordt ook wel brachytherapie genoemd. Hierbij wordt een radioactieve stralingsbron ingebracht. Met deze techniek wordt de straling in een klein gebied geconcentreerd. Dit in tegenstelling tot uitwendige bestraling, waarbij de straling voor een deel door het gezonde weefsel moet om de te bestralen plek te bereiken. Dat leidt tot een hogere omgevingsdosis hetgeen meer bijwerkingen oplevert.

De keuze voor een in- en/of uitwendige bestralingsbehandeling is afhankelijk van meerdere factoren zoals de locatie van de tumor, de gevoeligheid van de tumorsoort, de hoeveelheid kwaadaardig weefsel en de wens van de patiënt.

Unieke mogelijkheden binnen Nederland
Radiotherapiegroep neemt in Nederland op het gebied van brachytherapie een unieke plek in. Wij beschikken namelijk over het volledige pakket aan behandelingen. Hierbij moet worden gedacht aan enerzijds de apparatuur en anderzijds de aanwezigheid van een ingewerkt, geroutineerd team van radiotherapeuten, fysici, MBB’ers en doktersassistenten.

Indicaties
Op de behandellocaties in Arnhem en Deventer behandelen wij patiënten met verschillende indicaties door middel van brachytherapie. Deels vinden deze behandelingen plaats in de behandelruimtes in het aanliggende ziekenhuis.

Baarmoederkanker (Arnhem)
Blaaskanker (Arnhem)
Prostaatkanker (Deventer)
Vagina(top) kanker (Arnhem)

Daarnaast wordt brachytherapie gebruikt voor de behandeling van het keloïd (goedaardig littekenweefsel).

W_4119

Stereotactische bestraling

Stereotactische radiotherapie is een vorm van uitwendige bestraling waarbij de tumor met smalle stralenbundels vanuit vele, verschillende kanten zeer nauwkeurig wordt bestraald. In de meeste gevallen gaat het om een hoge fractiedosis, dit houdt in weinig fracties met een hoge dosis.

Indicaties
Deze behandeling wordt bijvoorbeeld toegepast bij kleine long- of hersentumoren, waarbij het omliggende long- of hersenweefsel zo veel mogelijk gespaard moet worden. In uitzonderlijke situaties wordt deze behandeling ook toegepast bij de behandeling van levertumoren of uitzaaiingen in de lever.

Longkanker (Deventer/Arnhem)
Hersentumoren (Deventer/Arnhem)
Leverkanker (Deventer)

MR linac

MR-linac

Een MR-linac is een combinatie van een bestralingsapparaat en een diagnostische MRI-scanner. Hierdoor wordt MRI-gestuurde bestraling mogelijk. Vlak voor en tijdens iedere bestraling worden MRI beelden gemaakt en het bestralingsplan aangepast naar de dagelijkse situatie.

De tumor en het gezonde weefsel kunnen beter in beeld worden gebracht. Hierdoor kan de bestraling nauwkeurig op de tumor gericht worden. Dit leidt tot mogelijk een hogere dosis bestraling op de tumor en een lagere dosis op omliggend gezond weefsel. Door gezond weefsel te sparen, ervaart de patiënt minder bijwerkingen, bijvoorbeeld minder klachten van diarree, incontinentie of impotentie.

We zijn verheugd dat we deze innovatieve bestralingstechniek aan onze patiënten kunnen bieden. Lees hier verder.

W_3943

Palliatieve bestraling

Als de radiotherapie niet primair gericht is op genezing maar op het verminderen van uw (pijn-)klachten, spreken we van palliatieve bestraling. De techniek is hierbij hetzelfde als bij uitwendige bestraling, maar de dosis en het aantal keren dat u bestraald wordt kunnen verschillen. In de meeste gevallen gaat het om een kortdurende behandeling waardoor de kwaliteit van uw leven verbetert.

Onze specialisten

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH