PELVEX-2

Studie PELVEX-2
Titel studie Multicenter, open-label, gerandomiseerd, gecontroleerd, parallelle armen klinische studie naar inductie chemotherapie gevolgd door chemoradiotherapie versus chemoradiotherapie alleen als neoadjuvante behandeling voor patiënten met een lokaal recidief rectumcarcinoom.
Aandachtsgebied Gastro-Enterologie
Doel In dit onderzoek wordt het effect van een nieuwe behandeling voor teruggekeerde endeldarmkanker onderzocht. De standaard behandeling voor patiënten met teruggekeerde endeldarmkanker bestaat uit voorbehandeling met bestraling in combinatie met chemotherapie tabletten (chemoradiotherapie), gevolgd door een operatie met of zonder bestraling tijdens de operatie. Ondanks deze behandeling is er een kans dat de ziekte weer terugkeert. De artsen en onderzoekers van deze studie denken dat het toevoegen van chemotherapie via het infuus aan de voorbehandeling (inductie chemotherapie) ervoor kan zorgen dat bij meer patiënten de tumor in zijn geheel verwijderd kan worden en dat daardoor de kans op genezing en langdurige overleving verbetert. Via dit onderzoek wordt onderzocht of dit ook echt zo is.
Maart 2021
Locatie Arnhem/Ede in samenwerking met de verwijzende ziekenhuizen.
Patiëntinformatie PIF PELVEX-2

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH