Over Radiotherapiegroep Home Radiotherapiegroep Wie zijn wij?

Dit is Radiotherapiegroep

Radiotherapiegroep behandelt patiënten volgens de meest recente inzichten met behulp van ioniserende straling, zowel uitwendig (teletherapie) als inwendig (brachytherapie).

Radiotherapiegroep heeft moderne apparatuur die de tumor lokaliseert en de bestralingsbehandeling voorbereidt, uitvoert en verifieert. Alle gegevens zijn digitaal beschikbaar en hierdoor vanaf diverse werkplekken te benaderen.

Met de nieuwe beschikbare beeldvormende technieken is de tumor nauwkeurig te visualiseren. Met moderne bestralingsapparatuur kunnen we de tumor heel gericht bestralen en het omliggende weefsel zoveel mogelijk sparen. We maken vaak gebruik van combinaties met andere therapieën, bijvoorbeeld chemotherapie. Dit alles leidt tot betere resultaten.

W_3395

Visie

Iedere patiënt in Nederland verdient goede, professionele en gepersonaliseerde radiotherapeutische zorg die bij voorkeur in de eigen omgeving van de patiënt beschikbaar is. Dit geldt zowel voor de vaak voorkomende als voor de bijzondere en zeldzame indicaties. Om voor al deze indicaties geïntegreerde oncologische zorg te kunnen aanbieden, investeert Radiotherapiegroep in goede samenwerkingsrelaties met verwijzende ziekenhuizen en andere radiotherapeutische centra en -afdelingen.

Professionele zorg vraagt bovendien om goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers en om ondersteuning door een adequaat en efficiënt werkproces.

Radiotherapiegroep biedt ruim 95% van alle radiotherapeutische behandelingen aan.

W_3923

Missie

Het bieden van patiëntvriendelijke, veilige en kwalitatief hoogstaande radiotherapeutische zorg aan de patiënt door gebruik te maken van moderne technieken en apparatuur. Radiotherapiegroep doet dit als zelfstandige radiotherapeutische instelling vanuit de overtuiging dat zij vanuit die positie het belang van de patiënt het beste kan behartigen.

Historie

Radiotherapiegroep is op 1 januari 2015 ontstaan uit een fusie tussen ARTI (Arnhem/Ede) en RISO (Deventer).

Behandellocatie Arnhem

De behandellocatie Arnhem was voorheen het Arnhems Radiotherapeutisch Instituut die in 1967 is opgericht onder de naam ‘Stichting Kankerbestrijding der Samenwerkende Ziekenhuizen te Arnhem en omgeving’. In 1991 is de naam van de stichting gewijzigd in ‘Het Arnhems Radiotherapeutisch Instituut’ ofwel het ARTI.

Behandellocatie Ede

In 2014 openden wij onze derde locatie, als dependance van de locatie Arnhem, in Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede (onderdeel van het oncologisch centrum Ede).

Behandellocatie Deventer

De behandellocatie Deventer was voorheen de stichting RISO, het Radiotherapeutisch Instituut Stedendriehoek en Omstreken die in 1955 is opgericht onder de naam OCY, Oncologisch Centrum Ysselstreek.

Behandellocatie Apeldoorn

In september 2020 openden wij onze vierde locatie, als dependance van de locatie Deventer, aan de achterzijde van Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn. Samen met het bestuur en medisch specialisten van het ziekenhuis zagen wij veel meerwaarde in het bundelen van oncologische zorg op één locatie. Patiënten uit de regio Apeldoorn hoeven nu niet meer voor hun bestralingen te reizen naar Deventer.

Raad van Toezicht

Mevrouw W. Hingst | voorzitter
Mevrouw M. Kinket-Breshamer
De heer Drs. J.W.A.M. van de Pas
De heer Prof. dr. H.C. Schouten
De heer H. van der Stelt

Raad van Bestuur

Mevrouw C.J.W.M. Mondriaan-van Zutphen | Raad van Bestuur

Cliëntenraad

De leden van de Cliëntenraad behartigen uw belangen tijdens de periode dat u bij Radiotherapiegroep in behandeling bent. U kunt via de Cliëntenraad meepraten en meedenken over een zo goed mogelijk verblijf, de kwaliteit van de zorg en de begeleiding.

De Cliëntenraad adviseert de Raad van Bestuur van Radiotherapiegroep over verschillende onderwerpen met betrekking tot de kwaliteit van de zorg, patiëntenvoorlichting, klachtenregeling, hygiëne en privacy aangelegenheden.

De leden van de Cliëntenraad zijn:

 • de heer K. Appels
 • de heer J.J. Hartgers
 • de heer J.C. van der Hoeven | voorzitter
 • mevrouw S.E. Israëls-Douma
 • mevrouw M. ter Keurs (ontbreekt op de foto)
 • de heer J.W. Overeem
 • mevrouw F.E. van Wijk
 • de heer J.T.G. Witz

Meer informatie over de Cliëntenraad en de bereikbaarheid leest u hier.

Medisch Fysische Staf

Radiotherapeut-Oncologen

 • Mevrouw J.H.M. Bekker | hoofd radiotherapeuten locatie Deventer/Apeldoorn
 • De heer J.A. Bogers | hoofd radiotherapeuten locatie Arnhem/Ede
 • Mevrouw E.M. Bongers
 • De heer Dr. P. Bouma
 • Mevrouw Dr. C.B.M. van den Broek
 • De heer T.H.K. Eiland
 • Mevrouw Dr. M.D. den Hartogh
 • Mevrouw M.A.D. Haverkort
 • Mevrouw Dr. M. van Hezewijk | vicevoorzitter bestuur MFS
 • De heer C.J.M. Hoekstra
 • De heer P.M. Jeene
 • De heer Dr. B. Kreike
 • Mevrouw Dr. K. Muller | voorzitter bestuur MFS
 • De heer C.G.H.J. Niël
 • De heer E.C. Schimmel | lid bestuur MFS
 • De heer W.J. Schoevers
 • Mevrouw E.M. van der Steen – Banasik
 • De heer M.R. Stam
 • Mevrouw C.J.A. Tissing – Tan
 • De heer E.J.A. Vonk
 • Mevrouw A.H. Westenberg
 • Mevrouw G. Wester

Klinische Fysica

 • De heer V.G.M. Althof
 • Mevrouw Dr. M.P.R. van Gellekom
 • De heer Dr. Ir. W.P.A. Jansen | lid bestuur MFS
 • De heer Dr. Ir. R.G.J. Kierkels
 • De heer Dr. Ir. A.W.H. Minken | hoofd klinische fysica
 • De heer Dr. T.T. Nuver | secretaris bestuur MFS
 • De heer Dr. B.J. Oosterveld
 • De heer Dr. K.L. Pasma
 • De heer Dr. Ir. D. Schuring
 • Mevrouw K. Surmann MSc
 • De heer Dr. E. van der Wal

Meer informatie over onze specialisten vindt u hier.

Management Team

Mevrouw drs. J.H.M. Bekker | hoofd radiotherapeuten Deventer/Apeldoorn
De heer drs. J.A. Bogers | hoofd radiotherapeuten Arnhem/Ede
De heer R.J.W. Derks | hoofd facilitaire dienst en inkoop
De heer M. Hoogendoorn | hoofd paramedische dienst
De heer dr. ir. A.W.H. Minken | hoofd klinische fysica
Mevrouw drs. C.J.W.M. Mondriaan-van Zutphen | raad van bestuur
De heer J. Nijzink | hoofd economische en administratieve dienst
Mevrouw M. Cohen de Lara | bestuurssecretaris a.i.

DSC_1276_best-klein

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Radiotherapiegroep wil efficiënt omgaan met publieke gelden, zodat we zo’n groot mogelijk deel kunnen benutten voor patiëntenzorg. De behandeling van patiënten met behulp van bestraling is immers waar het om gaat binnen ons instituut. Voor het gebruik van onder andere bestralingsapparatuur waarmee we onze behandelingen uitvoeren, is een behoorlijke hoeveelheid energie nodig. Om het milieu niet onnodig te belasten, kiezen we voor verduurzamen met behulp van zonnepanelen.

Zonnepanelen

In 2016 zijn 886 zonnepanelen geplaatst op het dak van onze locatie in Arnhem. Sinds begin 2018 heeft locatie Deventer 444 zonnepanelen op het dak. Later hebben wij dit aantal uit kunnen breiden. Al die panelen zijn geplaatst dankzij een subsidie van de overheid, de SDE+ subsidie (Stimulering Duurzame Energie). Ook onze nieuwe locatie is duurzaam gebouwd.

Meer informatie over de zonnepanelen

Laadpalen

Op onze locaties in Arnhem, Deventer en Apeldoorn bieden wij patiënten, bezoekers en personeel de mogelijkheid om hun elekrische auto op te laden bij de laadpalen op het parkeerterrein. Opladen kan tegen kostprijs (10 ct/kWh), zonder start- of tijdtarief.

Apeldoorn

Healing environment

Onze vier behandellocaties in Arnhem, Deventer, Apeldoorn en Ede zijn ingericht volgens de filosofie dat architectuur en inrichting een positieve bijdrage kunnen leveren aan de gezondheid van de patiënt. Healing Environment houdt in dat een gebouw een bijdrage levert aan de belevingswereld tijdens het verblijf in het gebouw en daarmee aan de genezing en het herstel van mensen.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH