Over Radiotherapiegroep Home Radiotherapiegroep Wie zijn wij?

Dit is Radiotherapiegroep

Radiotherapiegroep behandelt patiënten volgens de meest recente inzichten met behulp van ioniserende straling, zowel uitwendig (teletherapie) als inwendig (brachytherapie).

Radiotherapiegroep heeft moderne apparatuur die de tumor lokaliseert en de bestralingsbehandeling voorbereidt, uitvoert en verifieert. Alle gegevens zijn digitaal beschikbaar en hierdoor vanaf diverse werkplekken te benaderen.

Met de nieuwe beschikbare beeldvormende technieken is de tumor nauwkeurig te visualiseren. Met moderne bestralingsapparatuur kunnen we de tumor heel gericht bestralen en het omliggende weefsel zoveel mogelijk sparen. We maken vaak gebruik van combinaties met andere therapieën, bijvoorbeeld chemotherapie. Dit alles leidt tot betere resultaten.

W_3395

Visie

Iedere patiënt in Nederland verdient goede, professionele en gepersonaliseerde radiotherapeutische zorg die bij voorkeur in de eigen omgeving van de patiënt beschikbaar is. Dit geldt zowel voor de vaak voorkomende als voor de bijzondere en zeldzame indicaties. Om voor al deze indicaties geïntegreerde oncologische zorg te kunnen aanbieden, investeert Radiotherapiegroep in goede samenwerkingsrelaties met verwijzende ziekenhuizen en andere radiotherapeutische centra en -afdelingen.

Professionele zorg vraagt bovendien om goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers en om ondersteuning door een adequaat en efficiënt werkproces.

Radiotherapiegroep biedt ruim 95% van alle radiotherapeutische behandelingen aan.

W_3923

Missie

Het bieden van patiëntvriendelijke, veilige en kwalitatief hoogstaande radiotherapeutische zorg aan de patiënt door gebruik te maken van moderne technieken en apparatuur. Radiotherapiegroep doet dit als zelfstandige radiotherapeutische instelling vanuit de overtuiging dat zij vanuit die positie het belang van de patiënt het beste kan behartigen.

Historie

Radiotherapiegroep is op 1 januari 2015 ontstaan uit een fusie tussen ARTI (Arnhem/Ede) en RISO (Deventer).

Behandellocatie Arnhem

De behandellocatie Arnhem was voorheen het Arnhems Radiotherapeutisch Instituut die in 1967 is opgericht onder de naam ‘Stichting Kankerbestrijding der Samenwerkende Ziekenhuizen te Arnhem en omgeving’. In 1991 is de naam van de stichting gewijzigd in ‘Het Arnhems Radiotherapeutisch Instituut’ ofwel het ARTI.

Behandellocatie Ede

In 2014 openden wij onze derde locatie, als dependance van de locatie Arnhem, in Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede (onderdeel van het oncologisch centrum Ede).

Behandellocatie Deventer

De behandellocatie Deventer was voorheen de stichting RISO, het Radiotherapeutisch Instituut Stedendriehoek en Omstreken die in 1955 is opgericht onder de naam OCY, Oncologisch Centrum Ysselstreek.

Behandellocatie Apeldoorn

In september 2020 openden wij onze vierde locatie, als dependance van de locatie Deventer, aan de achterzijde van Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn. Samen met het bestuur en medisch specialisten van het ziekenhuis zagen wij veel meerwaarde in het bundelen van oncologische zorg op één locatie. Patiënten uit de regio Apeldoorn hoeven nu niet meer voor hun bestralingen te reizen naar Deventer.

Raad van Toezicht

Mevrouw drs. J.W. Hingst | voorzitter
Mevrouw ir. M. Kinket-Breshamer
De heer J.W. te Ronde
De heer prof. dr. H.C. Schouten
De heer drs. H. van der Stelt | vicevoorzitter

V.l.n.r.: Mevr. ir. M. Kinket-Breshamer, Dhr. drs. H. van der Stelt, Mevr. drs. J.W. Hingst,
Dhr. prof. dr. H.C. Schouten en Dhr. J.W. te Ronde

Toezichtsvisie
In dit document beschrijft de Raad van Toezicht haar visie op goed toezicht voor Radiotherapiegroep: Toezichtsvisie RvT Stichting RTG.

Jaarverslag 2023
Hier vindt u het meest actuele jaarverslag van de Raad van Toezicht: Jaarverslag RvT 2023.

Rooster van aftreden
Het rooster van aftreden kunt u via deze link inzien.

Raad van Bestuur

De heer J. Takken | Raad van Bestuur

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de algemene belangen van u als patiënt of als bezoeker. Dit doen we door actief mee te denken met de Raad van Bestuur en gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over onderwerpen die direct of indirect van belang kunnen zijn voor patiënten van Radiotherapiegroep.

Belangrijke onderwerpen

De cliëntenraad denkt -vanuit het oogpunt van de patiënt- mee over onderwerpen als:

 • Stimuleren patiëntparticipatie
 • Veiligheid en kwaliteit van zorg
 • Zorgportaal en voorlichting
 • Huisvesting
 • Innovatie (moderne behandelmethoden)
 • Strategie en jaarplannen

Hart voor de zorg

De leden van de cliëntenraad zijn betrokken, stellen zich constructief op en denken mee met de organisatie die volop in beweging is. De raad heeft een goede relatie met de Raad van Bestuur en de medewerkers van Radiotherapiegroep.

De leden van de cliëntenraad zijn:

 • mevrouw M.P.J. Schnitzler-Marijnissen | voorzitter
 • mevrouw M. ter Keurs
 • mevrouw H. Oosting-Benning
 • de heer P. Post
 • mevrouw E. (Esther) van Raan
 • de heer H. Şenok
 • de heer G.E. Veltman
 • mevrouw  M. Buijssen | ambtelijk secretaris


Onafhankelijk orgaan

De cliëntenraad is een zelfstandig functionerend medezeggenschapsorgaan. De wettelijke kaders staan omschreven in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ 2018). Tot lid van de cliëntenraad kunnen worden benoemd: cliënten, ex-cliënten, vertegenwoordigers/verwanten van cliënten, personen die voortkomen uit maatschappelijke groeperingen die relevant zijn voor de Radiotherapiegroep en personen die vanwege hun specifieke deskundigheid en/of ervaring een bijdrage kunnen leveren aan de goede behandeling van de cliënten van Radiotherapiegroep. Elk lid heeft een zittingstermijn van drie jaar. De raad streeft naar een samenstelling die redelijkerwijs representatief is voor de patiënten van Radiotherapiegroep en een evenwichtige afspiegeling vormt van het verzorgingsgebied van de vier behandellocaties Arnhem, Deventer, Ede en Apeldoorn.

Contact

Wilt u in contact komen met de cliëntenraad of heeft u interesse in actieve deelname dan kunt u ons via de mail bereiken op clientenraad@radiotherapiegroep.nl.

Medisch Fysische Staf

Radiotherapeut-Oncologen

 • Mevrouw J.H.M. Bekker | hoofd radiotherapeuten locatie Deventer/Apeldoorn
 • De heer J.A. Bogers | hoofd radiotherapeuten locatie Arnhem/Ede
 • Mevrouw E.M. Bongers
 • De heer M. Czerwinski
 • De heer T.H.K. Eiland
 • Mevrouw dr. M.D. den Hartogh
 • Mevrouw M.A.D. Haverkort | lid bestuur MFS
 • Mevrouw dr. M. van Hezewijk | vicevoorzitter bestuur MFS
 • De heer J. Houben
 • De heer dr. P.M. Jeene | lid bestuur MFS
 • De heer dr. B. Kreike
 • Mevrouw J. Lodeweges
 • Mevrouw dr. K. Muller
 • De heer M. Peters
 • De heer M.J.A. Rasing
 • De heer E.C. Schimmel
 • De heer W.J. Schoevers
 • De heer M.R. Stam
 • Mevrouw C.J.A. Tissing – Tan
 • Mevrouw G. Wester

Klinische Fysica

 • De heer V.G.M. Althof
 • Mevrouw Dr. M.P.R. van Gellekom
 • De heer Dr. Ir. W.P.A. Jansen | voorzitter bestuur MFS
 • De heer Dr. Ir. R.G.J. Kierkels | secretaris bestuur MFS
 • De heer Dr. Ir. A.W.H. Minken | hoofd klinische fysica
 • De heer Dr. T.T. Nuver
 • De heer Dr. K.L. Pasma
 • De heer Dr. Ir. D. Schuring
 • Mevrouw K. Surmann MSc
 • De heer Dr. E. van der Wal

Meer informatie over onze specialisten vindt u hier.

Management Team

Mevrouw drs. J.H.M. Bekker | hoofd radiotherapeuten Deventer/Apeldoorn
De heer drs. J.A. Bogers | hoofd radiotherapeuten Arnhem/Ede
Mevrouw mr. L.B. Bovendeert Msc. | hoofd bedrijfsvoering
De heer dr. ir. A.W.H. Minken | hoofd klinische fysica
De heer drs. R.P. van Schagen | hoofd paramedische dienst
De heer J. Takken | Raad van Bestuur
De heer drs. G.A. Zwartjes PDEng | hoofd informatie & automatisering

Conform het daartoe bepaalde in de Governance Code Zorg, verantwoordt Radiotherapiegroep op jaarlijkse basis welke kosten door de Raad van Bestuur zijn gemaakt en vergoed.
Beleid vergoeding onkosten en aannemen van geschenken door raad van bestuur
-Overzicht vergoeding raad van bestuur 2023

DSC_1276_best-klein

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Radiotherapiegroep wil efficiënt omgaan met publieke gelden, zodat we zo’n groot mogelijk deel kunnen benutten voor patiëntenzorg. De behandeling van patiënten met behulp van bestraling is immers waar het om gaat binnen ons instituut. Voor het gebruik van onder andere bestralingsapparatuur waarmee we onze behandelingen uitvoeren, is een behoorlijke hoeveelheid energie nodig. Om het milieu niet onnodig te belasten, kiezen we voor verduurzamen met behulp van zonnepanelen.

Zonnepanelen

Op onze locatie in Arnhem beschikken we over 886 zonnepanelen. Locatie Deventer heeft 924 zonnepanelen op het dak.  Al deze panelen zijn geplaatst dankzij een subsidie van de overheid, de SDE+ subsidie (Stimulering Duurzame Energie).

Meer informatie over de zonnepanelen

Laadpalen

Op onze locaties in Arnhem, Deventer en Apeldoorn bieden wij patiënten, bezoekers en personeel de mogelijkheid om hun elekrische auto op te laden bij de laadpalen op het parkeerterrein.

Apeldoorn

Healing environment

Onze vier behandellocaties in Arnhem, Deventer, Apeldoorn en Ede zijn ingericht volgens de filosofie dat architectuur en inrichting een positieve bijdrage kunnen leveren aan de gezondheid van de patiënt. Healing Environment houdt in dat een gebouw een bijdrage levert aan de belevingswereld tijdens het verblijf in het gebouw en daarmee aan de genezing en het herstel van mensen.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH